West Nile Fever är ingen allvarlig sjukdom

WNFInte i allmänhet. Men i vissa fall kan den vara dödlig. Det gäller den andel av West Nile Fever som leder till hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation (myocardit). Endast 15% av fallen är av denna allvarligare form. Dödligheten bland dessa fall är mellan 5 och 10%. Den totala dödligheten i West Nile Fever är alltså ungefär 1%. Med andra ord är West Nile Fever ingen allvarlig sjukdom.

Förmodligen har folk i Sverige insjuknat West Nile Fever även tidigare, men det har då sannolikt rört sig om mild fall så de har inte upptäckts. Den man som nu ligger på sjukhus i Göteborg har den allvarligare formen av sjukdomen och har förmodligen blivit smittad vid ett besök i Serbien:

En man från Västra Götaland smittades av West Nile fever vid en semesterresa till Serbien. Han vårdades för hjärninflammation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det är första gången sjukdomen upptäckts i Sverige och fallet visar att provtagning för West Nile fever bör utföras vid viral hjärnhinne- eller hjärninflammation efter utlandsvistelse.

Infektionen har spritts till nya platser och antalet fall har ökat. Under 2012 har hittills omkring 300 fall av West Nile fever rapporterats i Europa, varav drygt hälften hade insjuknat i Grekland. I USA började virus spridas i början av 2000-talet och även där ökar smittan under 2012. Under sommaren och hösten rapporterades över 4 500, vilket är rekordmånga.

West Nile Fever sprids med myggor (Culex-myggor, som finns i Sverige) och därför är bekämpningen av sjukdomen vid allvarliga utbrott oft fokuserad på bekämpning av myggor. Det har också hänt att man dödat stora mängder fåglar, då fåglar är virusets vanliga värddjur.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements