Betygsfiffel ger fler elever till privatskolor

Genom att sätta för höga betyg får privatskolor det att se ut som om de har bättre undervisning, en högre kvalitet på undervisningen. Men så är oftast inte alls fallet. Privatskolorna fifflar och manipulerar på en rad sätt för att få verkligheten att se skönare ut än den är.

Ett sätt är att sortera eleverna så att man undviker elever som olika former av problem. Innebär minskade kostnader, mer studiemotiverade elever och färre lågpresterande elever på skolan. Vilket ger högre betyg i snitt.

Ett annat sätt är att helt enkelt sätta för höga betyg. Att sätta betyg som är bättre än vad eleverna egentligen borde ha. Betygsfiffel helt enkelt. Det är vad privatskolesystemet lett till.  Detta, förutom att svenska elever dessutom blir allt sämre utbildade som ett resultat av privatskolor och de kontrareformer som herr Björklund jobbat fram. Kontrareformer som går stick i stäv med all forskning på utbildningsområdet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Rent nyhetsmässigt nästan en hund-bet-man.-nyhet, det har varit inofficiellt välkänt länge. Om *inte* många familjer visste det skulle ju reklamvärdet på djungeltelegrafen gå förlorat. . Många vet om att friskolor ofta sätter glädjebetyg, det har också påpekats av forskare några gånger. men det är ju bra att det slås upp nu i alla fall.