Norska statens företag i Sverige

Del 6 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Norska staten äger NSB med cirka 12 000 anställda, NSB äger Nettbuss AS, Nettbuss AS äger Nettbuss Sverige AB. Nettbuss Sverige AB har 1 300 anställda och driver lokalbusstrafik i framförallt Göteborg och övriga västsverige men även i  Gävle och Östersund samt expressbusstrafik i Sverige och mellan Sverige och andra länder. Nettbuss som helhet har cirka 7 000 anställda.

NSB äger också Svenska Tågkompaniet AB samt del i Roslagståg AB som tidigare drev trafiken på Roslagsbanan. Idag drivs den av Arriva som ägs av tyska staten. Vidare äger  man Cargonet AS som har verksamhet i Sverige via Cargonet AB och Real Rail AB. Cargonet bedriver godstågsverksamhet i Norge, Sverige och Danmark.  Cargonet har totalt omkring 700 anställda medan Cargonet AB i Sverige hade cirka 70 anställda.

Den andre ägaren i Real Rail AB är Sandahlsbolagen. Sandahlsbolagen har totalt 400 anställda och ägs av familjen Sandahl. Real Rail har sannolikt omkring 100 anställda.

Svenska Tågkompaniet AB har för sin del omkring 350 anställda och kör fjärrtåg i persontrafik på vissa sträckor i Sverige. Man kör också regional- och lokaltåg, Tåg i Bergslagen, Värmlandstrafik och X-tåget.

Storföretaget Norsk Hydro ägs av norska staten som innehar 34,26 % av aktiekapital och röster. Totalt har bolaget 22 000 anställda. I Sverige har företaget enbart ett mindre antal anställda. Det statsägda norska oljebolaget Statoil ASA (staten kontrollerar cirka 70% av aktiekapital och röster)  är däremot en större arbetsgivare i Sverige då företaget är ett av de ledande bensinbolagen via dotterbolaget Statoil Fuel & Retail som ägs till 54 % av Statoil ASA. Totalt har man omkring 1 600 anställda i Sverige och totalt cirka 19 000 anställda i hela bensinförsäljningsföretaget. Statoil ASA har 21 000 anställda.

Totalt finns det omkring 3 000 anställda i statliga norska företags svenska dotterbolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Franska statens företag i SverigeAbu Dhabi-ägda företag i Sverige >>
Advertisements