Beatrice Ask saknar självklart erfarenhet

Helt enkelt av naturliga skäl. Hon är ljus och svenska, från bondlandet i ingenstans och har förmodligen aldrig i hela sitt liv utsatts för någon form av fördomar, nedvärderande behandling och självklart ingen rasism.  Att man som utbytesstudent bott hos en svart medel- eller överklassfamilj i USA förändrar liksom ingenting ting vad det gäller detta. Ask har sannolikt aldrig utsatts för förnedrande behandling på rund av sitt utseende.

Detta betyder dock inte att Ask med nödvändighet är okunnig. Att vara invandrare, barn till invandrare eller mörk behöver inte heller med nödvändighet betyda att man vet mer om frågorna än vad en person utan några av dess attribut gör. Att vara ljus och sen flera generationer svensk innebär inte per automatik att man inte veta något om diskriminering, rasism etc. Man måste inte ha varit utsatt för att vara kunnig. Där har Jonas Hassen Khemiri fel i sitt uppmärksammade öppna brev till Beatrice Ask.

Inte heller är jag speciellt imponerad av hans brev. Allt han beskriver har också hänt mig. När jag var ung. På 1970-talet. Jag är inte invandrare. Jag tror att det till stor del är helt andra mekanismer som också ligger bakom. Klass. Politiska åsikter. Med mera. Det är inte enbart rasism som lyser igen när poliser, skinheads och andra agerar på det sätt Jonas Hassen Khemiri beskriver.

Fast förstås. Jag anser att Beatrice Ask är okunnig. Hon är okunnig om det mesta om jag ska vara ärlig. Fördomsfull och okunnig.

Intressant?
Bloggat: Annarkia,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements