Panaxia – åtal för grovt bokföringsbrott

Del 4 av 5 i serien Fiffelbolaget Panaxia

Idag väcks åtal rörande grova bokföringsbrott på nio punkter i bolagen Gravius & Damos Partners AB samt Laccord Ltd, det senare med säte utomlands men med verksamheten i Sverige. De åtalade ägarna och företrädarna till bolagen har  ägarkoppling till Panaxia. 

– Bokföringsbrotten är grova eftersom bokföringsskyldigheten åsidosatts i  rörelser vars verksamheter varit betydande. Åsidosättandet har genomförts systematiskt och gärningarna har varit av särskilt farlig art till följd av skatteundandragande syfte, säger kammaråklagaren John Keränen.

Åklagaren yrkar också företagsbot (böter för företag) med ett belopp uppgående till 3 000 000 kronor, för Gravius & Damos Partners AB.

Kvarstad

Stockholms tingsrätt har beslutat om kvarstad (egendom som tas som säkerhet) på så stor del av Gravius & Damos Partners AB:s egendom att 3 000 000 kronor kan antas bli täckt vid en utmätning.

Näringsförbud

Åklagaren yrkar också att de åtalade personerna ges näringsförbud då de genom ovanstående gärningar, grovt har åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet. De har också gjort sig skyldiga till brottslighet som inte kan anses som ringa och som har lägsta straff på sex månaders fängelse.

Enligt åklagaren bör näringsförbudet att gälla redan innan domen har vunnit laga kraft.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Läs mer: AIK och stulna pengar, Panaxias tidigare ägare misstänkta för ekobrott,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Forex Bank kan dras med i Panaxias fallAIK – skumma pengar och skumma kontakter >>
Advertisements