Nötkött inte alls största boven

Del 7 av 8 i serien Kött och miljö

I själva verket är trafiken största boven också när det gäller våra livsmedel. När det gäller vad vi äter. Inte nötköttet i sig. Det gäller såväl inhemskt svenskproducerat kött och inhemskt producerade grönsaker såväl som importerat kött och importerade grönsaker. Även överanvändningen av handelsgödsel bidrar kraftigt till klimatpåverkan. Det bästa man kan göra är alltså att minska transporterna av livsmedel och sluta använda konstgödsel. Naturgödsel är bättre. Det kräver djuruppfödning. Djur som vi sen naturligtvis också bör äta upp.

Skillnaden när det gäller klimatpåverkan mellan en kost baserad på svenska säsongsprodukter (inklusive kött) och en vegetarisk kost baserad på svenska säsongsprodukter är minimal och ibland till och med till köttkostens fördel. Detta är vad en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet faktiskt visar om man läser den.

För att det ska gå att äta näringsriktigt med inhemskt producerad mat behöver det dock sannolikt ingå kött. Men det innebär också att vi skulle äta mindre mängder kött än vad vi gör idag då det finns tillgång till billigt importerat kött.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Självklart bra med odlat köttVi behöver äta mindre kött >>
Advertisements
 • Nu har jag inte läst rapporten, men kött från gräsbetande kor från ängsmark, typ Gröna gårdar torde ha liten klimatpåverkan. Om du däremot föder upp köttdjur på spannmål eller annan växtprotein som kunde använts som människoföda kommer du inte undan att det blir ökade miljöeffekter.

  I vart fall klarar vi inte längre av att som de senaste 15 åren öka vårt köttintag med en hel älgjakt per år.

  • Exakt så. Helt klart är dock att vi i Sverige måste äta mindre kött än vad vi gör idag.

  • Leonidas

   Jag har läst rapporten, och det verkar innehålla en rad felaktia påståenden. Bland annat antar man att 2050 lyckas man uppnå fossilfritt samhälle. Att leva helt utan fossila bränslen reducerar koldioxid utsläpp med 90%. Därefter kommer den största minskningen om man därifrån förbjuder allt nötkött. Den riktiga artikelrubriken borde heta ”nötkötten är den största miljöboven, om man lever i ett fossilfritt samhälle”.

 • Pingback: Strukturella problem kan inte lösas med individuella lösningar – maten | Svensson()

 • Jag menar aldrig nåt annat än det jag skriver. Jag anser att talet om nörkreaturens utsläpp är felaktigt då de inte tar hänsyn till gräsmarkers goda förmåga att vara kolsänka. Det finns länkar till forskningsartiklar om detta.

  Om nötkreatur på extensivt bete på lågproduktiv jordbruksmark var ett så stort problem som det framställs skulle också världens vilda hjortar och nötdjur vara ett stort problem för klimatet. Älgar i Sverige exempelvis. Jag tror inte att det är ett rimligt resonemang och menar att det hela är fel. Har skrivit flera inlägg om det med hänvisning till forskning.

  25% av världens kor finns i Indien. De används inte till köttproduktion, men står för 20% av alla utsläpp från nötkreatur.

  Det är helt enkelt inte så enkelt som det framställs.