Tre personer från SAAB:s tidigare ledning anhållna

Tre personer i Saab:s tidigare ledning är för närvarande anhållna. Misstankarna rör grovt försvårande av skattekontroll i Trollhättan under åren 2010-2011.

– Samtliga kommer i eftermiddag att genomgå nya förhör och beslut kommer därefter att fattas huruvida ett fortsatt frihetsberövande är aktuellt, säger Olof Sahlgren, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Det är på tiden kanske man kan säga. För de flesta som följt alla Saab-turer är det uppenbart att oegentligheter med all sannolikt förekommit under den tid Victor Muller med flera var de som lekte med Trollhättebornas framtid.

De anhållna är Jan-Åke Jonsson, tidigare VD i Saab Automobile AB, den tidigare chefsjuristen Kristina Geers och ytterligare en person från den tidigare företagsledningen som i skrivande stund är okänd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

PS 16:10 Två av e anhållna personerna försattes på fri fot nu idag kl. 15.10. Misstankarna kvarstår men det föreligger inte längre anhållningsskäl, därför gör åklagaren bedömningen att de inte längre behöver vara frihetsberövade.

– Vi har hållit förhör och personerna har svarat på Ekobrottsmyndighetens frågor, säger Olof Sahlgren, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Förhör hålls just nu med den tredje personen, efter det kommer åklagaren att fatta beslut huruvida frihetsberövandet skall bestå eller hävas.

Advertisements