Biologi 2000

vem_ar_hugo

Boktips
Vem är Hugo?
Vetenskapsakademien
Atlantis
ISBN 9789174860375

Biologi 2000

HUGO är ett gigantiskt, långsiktigt och globalt forskningsprojekt (HUman Genome Organization) för att kartlägga hela människans arvsmassa, och därmed förstå allt livs evolutionära uppkomst och funktionssätt. Det skildras i vetenskapsakademiens lilla skrift ”Vem i hela världen är Hugo?”. Projektet är en del av den explosiva utveckling av biologisk forskning, som på 2000-talet dramatiskt kommer att påverka våra liv och vårt tänkande.

Genkartläggningen ökar enormt möjligheterna att förstå och behandla sjukdomar. Den har potential att skapa ett produktivare och mer miljövänligt jordbruk. Den ökade kunskapen om människa och natur kan bidra till att lösa globala resurs- och överlevnadsfrågor. Samtidigt skapar de nya kunskaperna stora problem.

Ska staten, försäkringsbolagen, arbetsgivarna/köparna föräldrarna, de enskilda, få reda på människors DNA-karta – och därmed kunna dra slutsatser om framtida sjukdomar? Vill vi veta sådant? Kommer inte företagens vinstintressen göra att denna kunskap används för att än mer öka klyftan mellan rika och fattiga? Vad händer med jämlikheten om vi får veta att vi föds genetiskt olika? Med kriminalvården om vi få veta att vissa har ärftlig disposition för aggressivt, asocialt, kriminellt beteende? Med könsdebatten om genusidentitet skulle ha en viss biologisk grund?

Så de vanliga argumenten i dessa sammanhang dyker upp: Hitler och rasbiologi. Men som man påpekar i boken kommer förtryckare alltid att missbruka all kunskap. Darwins utvecklingslära missbrukades för en rå socialdarwinism som försvar för klassamhället, och en vidrig nazism som försvar för rasläran (”djungelns lag – de starkaste individerna, klasserna, folken och raserna vinner, och det är rätt”). Det är alltså inte kunskap i sig som är farlig, utan hur vi använder den.

Vad är alternativet? Att stoppa all kunskapsutveckling som hotar ifrågasätta vissa politiska ideal? Går det? Vill vi det? Nej, jag tror vi bör acceptera ny kunskap och med den möjligheten att den både kan brukas av ”progressiva” och missbrukas av ”reaktionärer”. Vi bör bara finslipa våra argument. Att vi inte föds lika är troligen ett faktum. Att alla människor är lika värda är en värdering baserad på en demokratisk människosyn. Då får vi kompensera de genetiskt svagare för att uppnå den jämlikhet och den frihet för alla som följer med synen på allas lika värde.

Vi bör alltså välkomna HUGO – som dessutom redan visat att den genetiska skillnaden mellan ”raser” är ynka 0,2 procent (släng er i väggen nassar!). Däremot är det katastrofalt att bara tre procent av forskningspengarna används till att utvärdera de politiska, sociala och moraliska konsekvenserna av de nya kunskaperna. Ännu ett exempel på vårt västerländska samhälles obalans mellan skenande teknisk utveckling och krypande mänsklig utveckling.

Hans Norebrink

Läs mer: Google

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements