Miljonprogrammets bygg- och fastighetsbolag

Miljonprogrammet syftade till att bygga en miljon bostäder åt det svenska folket. Bostadsbristen på 1950-talet skulle lösas och på 1960- och 1970-talen byggdes de flesta av de områden som vi idag kallar miljonprogramförorter. Samtidigt byggdes stora mängder radhus- och villaförorter. De var också en del av miljonprogrammet, men det är sällan så som begreppet används idag.

Det var en storhetstid för de allmännyttiga bostadsbolagen, för HSB och Riksbyggen. Det var en storhetstid för svenska byggbolag som Skånska Cementgjuteriet, BPA Byggproduktion AB, AB Armerad Betong, AB Svenska Väg, Nya Asfalt AB, AB Vägförbättringar (ABV), Svenska Industribyggen AB (SIAB), John Mattson, Samuelsson & Bonnier med flera. Några  av dessa bolag finns än idag, andra har fusionerat med varandra och fått nya namn, åter andra har bara bytt namn. Andra har köpts upp och försvunnit.

Störst då och störst idag är skåningarna, då Skånska Cementgjuteriet AB, idag Skanska. Då var de kooperativa bolagen och arbetarägda byggbolagen stora. Idag är de mycket mindre eller har försvunnit helt.

En del av företagen har jag redan skrivit om eller delvis skrivit om, exempelvis om de som kom elementbyggandet, Ohlsson & Skarne, vad som hände med det fackföreningsägda BPA som idag heter Peab liksom om fastighetsbolag som Wallenstam, Rosén och Einar Mattsson samt byggbolag som John Mattson, Kullenberg och Diös. Vidare har jag skrivit om delar av Skånska Cementgjuteriets historia i form av inlägg om familjen Wehtje och 1970-talets korsägande. ABV och Armerad Betong har jag delvis skrivit om i samband med invetsmentbolaget Företagsfinans. Svenska Väg och Nya Asfalt har jag nämnt i inlägg om familjen Ax:son Johnson.