Yttrandefrihet, universitet och Twitter

Den tidigare bloggaren Erik Svensson har uttryckt sig klumpigt på Twitter. På ett privat konto och på sin fritid. Omständigheterna innebär att arbetsgivaren, Lunds Universitet inte har ett skit med saken att göra. Ändå tycker hans överordnade att han ska ställas till svars, kallas in till rena förhöret för hans privata sätt att uttrycka sig och för sina åsikter.

Erik Svensson har bett om ursäkt för sitt sätt att uttrycka sig men jag utgår från att han står fast vid de grundläggande åsikter som står bakom de illa valda, drastiska och otrevliga Twittermeddelanden han lät undslippa sig. Dvs att kristendomen är en religion som kan ha många otrevliga inslag och att Ingrid Carlqvist faktiskt är en plåga. Inga revolutionerande åsikter precis utan snarare ganska normala. Ingrid Carlqvist är så vitt jag vet en person som ständigt sprider islamofoba och rasistiska idéer och tankar. Följaktligen en plåga ur min och uppenbarligen också ur Erik Svenssons synvinkel.

Men grundbulten i hela affären är att Lunds Universitet inte har med Erik Svenssons privata åsikter eller privata uttryckssätt att göra. Vi har yttrandefrihet i Sverige och den gäller även universitetsprofessorer. Det hade möjligtvis varit lite värre om Erik Svensson varit samhällsvetare, historiker eller nåt sånt, men han är biolog och forskar om insekter, närmare betsämt trollsländor. Hans privata åsikter om religion och rasism har följaktligen inget med hans arbete på Lunds Universitet att göra. Det agerande som hans överordnade på universitetet ägnar sig åt är inget annat än ett övergrepp mot en enskild människa och ett oblygt försök att begränsa yttrandefriheten.

Trollslända

Även om det skulle vara nåt olagligt Erik Svensson gjort har inte universitet, Erik Svenssons överordnade och universitetsledningen med saken att göra. Även professorer är människor och kan tappa kontrollen. Uttrycka sig klumpigt, begå brott, smita med skatten eller nåt annat. Och naturligtvis ta eventuella konsekvenser om det nu visar sig vara ett brott. Men arbetsgivare har inget med privatlivet att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements