Fler stora rovdjur än för 100 år sen

Rovdjursstammarna i Sverige har de senaste årtiondena växt till sig mycket kraftigt. Idag finns betydligt fler rovdjur än för 100 år sen och ungefär lika många som vid mitten av 1800-talet. Björnar finns det sannolikt många fler än det fanns år 1850, lodjur ungefär lika många, men betydligt färre vargar än det fanns i början av 1800-talet, men lika många som 1850. För att det ska kunna finnas lika många vargar som 1830 krävs att varg tillåts i renbetesområdet. För att det ska vara möjligt krävs sannolikt lagändringar när det gäller rennäringslagstiftningen.

Antalet vargar genom åren:
1830: 1 500
1850: 400
1900: 100
1950: 20
1970-talet: 1-5
1993: 20
2003: 90
2013: 400

Antalet björnar:
1850: 1 650
1930: 130
1942: 300
1966: 400
1975: 500
1996: 1 000
2008: 3 300

Antalet lodjur:
1830: 1 500
1925: 100
1950: 175
1979: 700
1985: 350
1995: 700
2012: 1 500

Antalet järvar:
1960-talet: 100
2003: 300
2012: 700

Det är inte bara i Sverige som antalet stora rovdjur ökat utan samma utveckling har ägt rum i hela Europa:

De stora rovdjuren har ökat i många länder i Europa sedan 1960-talet, inte bara i Sverige. Antalet vargar på kontinenten är nu drygt 31 000, antalet björnar drygt 61 000, och antalet lodjur cirka 17 000.

Den svenska björnstammen (3 300 djur) är den tredje största i Europa, efter Ryssland (43 500) och Rumänien (6 000).

Sveriges lodjursstam (1 500) är också den tredje största, efter Ryssland (8 000) och Finland (2 500).

Vår vargstam, cirka 400 djur, är inte lika imponerande, relativt sett. Elva länder i Europa har fler vargar, men vi ligger inte lika illa till som förr. De senaste åren har vi gått förbi Finland, de baltiska länderna, Slovakien, Albanien, Makedonien, Kroatien och Portugal.

Det är en remarkabel utveckling som ägt rum i Sverige. Resultatet av natur- och miljövänners arbete med start på 1960-talet. Att engagera sig förändrar saker och ting. Det lönar sig att vara aktiv, protestera och agera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements