Redare på 1700-talet

Del 1 av 1 i serien Sjöfart på 1700-talet

Sjöfart på 1700-talet
  • Redare på 1700-talet

Fyra städer dominerade rederinäringen och sjöfarten i 1700-talet Sverige. Stockholm, Göteborg, Gävle och Uddevalla. Stora redare fanns även på annat håll, men inga andra städer hade så många redare som de nu uppräknade.

De största gävleredarna var Brändström, Garberg, Elfstrand, Valley, Ennes och Sehlberg som byggt upp stora segelflottor och handelshus vid mitten av 1700-talet. Fem av Sveriges åtta rikaste redare bodde då i Gävle. Under 1780-talets uppsving av rederinäringen och skeppsbyggeriet fanns 17 redare. På 1820-talet ägde P. Brändström & Co och Dan Elfstrand & Co hälften av Gävles handelsflotta men 1815-1835 stagnerade tillväxten.

Uddevalla fanns redare som exempelvis Koch, Broström, Knape, Engström, Jurgensson och Hasselgren. Uddevalla var vid slutet av 1700-talet Sveriges 4.e största redarstad (sjöfartsstad). 1738-40 var Uddevalla en av Sveriges största exportstäder med ett genomsnittligt utklarerat lästetal per år på 4 000 (Stockholm hade 53 000 och Göteborg 19 000). Den utrikes sjöfarten från Uddevalla var lika stor som den från Gävle, Karlskrona och Karlshamn. Förutom Stockholm och Göteborg hade även Kalmar, Västervik, Visby och Fredrikshamn större utrikes sjöfart än Uddevalla. 1796-99 var Uddevalla av större betydelse och återfanns som Sveriges femte största sjöfartsstad med ett genomsnittligt utklarerat lästetal per år på 8000. Större var endast Stockholm, Göteborg, Visby och Kalmar. Det som gjorde att Uddevalla kunde expandera så kraftigt under 1700-talet var utan tvekan sillperioden med åtföljande sill- och tranexport samt saltimport.

Under första halvan av 1700-talet fram till mitten av 1760-talet var handelshuset Grill liksom Lefebure, Arfwedson och Bedoire stora redare i Stockholm. Senare under 1700-talet märktes Wahrendorff, Tottie & Arfwedson, J. Schmidt & Co, J.M. Heideman, B. Beskow, Bohman Hassel & Görges, Hasselgren & Björkman, Schön & Co, G.C. Koschell, Hebbe & Söner, Deneke & Pomeresche, G. Westerberg, A.F. Westerberg, C.M. Friis samt Wennerquist & Co.

I Göteborg var i början av 1700-talet familjer som Utfall, Gathenhielm, Knape, Tham, Thorsson och Hedenberg stora redare. Från mitten och i slutet av 1700-talet märks istället Ekman, Kjellberg, Oterdahl, Bagge, Matzen, Santesson, Landgren med flera. Även Ostindiska Kompaniet var en dominerade redare från 1730-talet och framåt med som mest 7 helägda faryg viss år och mellan 4 och 7 helägda fartyg de flesta år under sin existens.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tags: , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements