Rovdjur litet problem på landsbygden visar opinionsundersökning

Rovdjur är ett förhållandevis litet bekymmer för människor på landsbygden. Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Rovdjursföreningen beställt. Endast sex procent av landsbygdsborna uppgav att rovdjur påverkade deras vardag negativt.

Sverigedemokrater, 12 procent, är de som anser sig påverkas mest negativt av rovdjur, medan endast 1 procent av vänsterpartisterna anser att rovdjur är ett problem. I övrigt är skillnaden mellan partierna liten, mellan 3 och 8 procent.

Lite ovanligt är dock att högutbildade på landet har en mer negativ inställning till rovdjur än medelutbildade. Oväntat är dock inte att lågutbildade är de mest negativa. Ingen skillnad verkar finnas på grund av ålder, däremot är män betydligt mer negativa till rovdjur än kvinnor.

Undersökningen belägger det jag tidigare skrivit. Rovdjurshatare är i stor utsträckning samma människor som också hatar homosexuella, invandrare, kvinnor osv. En liten grupp av intoleranta och hatiska män. För samtidigt är det helt uppenbart att rovdjur inte är ett problem för människor på landet. Över 90% av landsbygdsbefolkningen har den uppfattningen enligt undersökningen. Endast sex procent uppgav förekomst av björn, järv, lo eller varg som en negativ faktor. Rovdjur är inget problem.

Det är helt andra saker som är stora problem för landsbygdens invånare. Största missnöjet finns med kollektivtrafiken och mobil/bredbandstäckningen, som listades som negativa faktorer av 39 respektive 38 procent av de tillfrågade.

Intressant?
Borgarmedia: SR1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3GPSkanskan12345NSK12345LT12345,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements