Vänsterpartiet hamnar rätt i kriminalpolitiken

Häromdagen kritiserade jag Vänsterpartiet för att gå vilse i kriminalpolitiken. Idag har jag precis läste en debattartikel från igår av vänsterpartisten Karin Rågsjö i SVD. I den hamnar Vänsterpartiet helt rätt. Hon går mot hårdare straff och betonar sociala orsaker till och sociala åtgärder mot brottslighet:

Det är inte den korta strafftiden som får unga människor att ta till vapen. Det handlar om segregation. Om en vuxenvärld som sen länge har gett upp hoppet. Om politiker som inte är beredda att skjuta till pengar för att alla unga, oavsett var de bor, ska ha rätt att må bra.

Att växa upp på en svensk ort ger väldigt olika levnadsvillkor, beroende på området. I Stockholm är 7 procent av Rinkebys unga vuxna arbetslösa, medan motsvarande siffra i innerstadsdelen Kungsholmen är 1,7 procent.

[…]

Den alltmer segregerade skolan och den höga arbetslösheten i ytterstaden visar en alltmer ojämlik stad. Ojämlikhet föder en ökad brottslighet och det är tydligt att det är unga män och kvinnor som får betala ett högt pris för en politik som saknar en tydlig viljeinriktning för ett mer jämlikt samhälle.

Brottslighet har i grunden sociala orsaker. Därför är det bara möjligt att på lång sikt bekämpa och minska brottsligheten med sociala åtgärder. Hårda straff och polisiära insatser är bara plåster, kortsiktiga saker som inte egentligen löser några problem. Rågsjö förelår för sin del att Stockholm ska satsa på samma sätt som Kungälvs kommun på ett framgångsrikt sätt gjort. Inga projekt, utan långsiktig verksamhet med inriktning på ungdomar:

För alla unga som driver vind för våg i stadsdelarna vill vi starta ”Community Centers”, som provats i Rågsved. Många årskullar unga vuxna är i riskzonen, och då duger det inte med projekt som idag. Centren ska därför finansieras via ordinarie förstärkt driftsbudget. Vi föreslår sex center för unga arbetslösa som saknar strukturerad sysselsättning och riskerar att aldrig komma in i samhället. De unga måste mötas individuellt ”här och nu” för att det ska gå bra, med motiverande insatser, coachning, arbete etc. Arbetslöshet gröper ur självkänslan.

Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och ungdomars rätt att må bra. Oavsett var de bor.

Dessutom vill Vänsterpartiet satsa mer på utbildning och arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar som hamnat utanför. Det är bra. Långsiktigt så måste dock segregation och arbetslöshet minskas. Det innebär att det privatiserade skolssystemet måste förändras, bostadsbristen måste åtgärdas och arbetslösheten minskas. Sådant kräver en helt annan politik än den som den nuvarande regeringen företräder, en annan politik än den som miljöpartiet och socialdemokraterna företräder. Vänsterpartiet tycks i alla fall, som enda riksdagsparti, vara inne på rätt väg. Igen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements