Det är väl bara att förbjuda fosfater som tillsatser i mat

Fosfor i mat kan vara farlig. Kan förkorta människors liv. Det har US-amerikanska forskare kommit fram till. Enligt media, enligt SVD. I verkligheten har de kommit fram till att risk för kortare liv samvarierar med fosforhalten i personen. Om det kortare livet beror på fosforhalterna eller inte har de däremot ingen aning om. Det finns alltså inga bevis för att för mycket fosfor förkortar livet, ändå påstår media det. Oansvarigt, lögnaktigt och dåligt.

Stora halter fosfor i mat kommer från tillsatser av fosfater i livsmedelsindustrin. Dessa behövs inte eller används enbart för att varan ska se bättre ut än den egentligen är. Exempelvis underlättar fosfor för att pumpa upp kött med vatten så det väger mer men innehåller mindre kött. Fosfattillsatser kan med andra ord förbjudas rakt av. När det gäller cola-drycker (där fosforsyra tillsätts för smakens skull) får vi väl helt enkelt acceptera att smaken blir annorlunda.

Undersökningen är gjord i USA och det verkar inte finnas någon undersökning av livsmedel i Sverige. Inget vet därför om det är lika vanligt med fosfattillsatser här eller inte. Det går följaktligen inte att hävda att halva Sveriges befolkning riskerar att dö för tidigt. Med tanke på att vi i Sverige lever längre än i de flesta andra länder kanske vi ska SVD:s något drastiska varning med en nypa salt. Vad som är känt är dock att intaget av fosfor, i alla fall i Sverige, är högre än rekommenderat. Men det är alltså inte hlerl så att det kan anses vara bevisat att mycket fosfor innebär ett kortare liv.

Det finns ytterligare ett skäl till att onödig användning av fosfor borde förbjudas. Det är en råvara som tas från gruvor och främst används i handelsgödsel (konstgödsel). Det är en av de första råvaror som kommer att ta slut. När det händer kommer världens jordbruksproduktion att minska kraftigt och risken för omfattande svält i världen blir överhängande. Att förlänga tiden fram till att fosforn tar slut framstår onekligen som en rätt viktig grej.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements