Förtalslagstiftning och hatbrott

Jag har en webbsajt är skyddad enligt grundlagen (YGL). Med ansvarig utgivare och allt. Idag krävs det ganska mycket för att som ansvarig utgivare kunna bli åtalad för förtal. Det krävs i princip att den som anser sig förtalad själv måste driva sitt ärende. Allmänt åtal kan det bara bli i väldigt särskilda fall. Det tycker jag är bra.

För det problem som finns är att även sanna uppgifter kan anses vara förtal. Jag skriver ju mycket om rika människor, skattesmiteri, misstänkta brott i företag, fiffel och annat. Skulle en polisanmälan räcka för en förtalsutredning och ett eventuell allmänt åtal skulle jag snart få upphöra med min verksamhet. I alla fall i form av en öppen sajt med ansvarig utgivare och kända skribenter. Jag skulle bli tvungen att göra som rasist- och nazistsajter. Anonyma skribenter, inget utgivningsbevis, bulvanägare, utländskt webbhotell etc.

Mitt problem är alltså inte det som de stora tidningarna anser att de har, de byter ju ansvarig utgivare med viss regelbundenhet. Det gör inte jag. Men mitt problem är inte heller att det är för svårt att åtala så som Robin Enander från Juridikfronten och Mårten Schultz från Institutet för Juridik och Internet menar att det är. Det som de ser som ett huvudproblem är inte huvudproblemet som jag ser det.

Det är inte i första hand förtalslagstiftningen som idag hindrar åtal av nazister och åtal vid hatbrott, utan helt andra saker. Anonyma sajter, ointresserad polis, slöa åklagare osv. Problemet är snarare att om Enander och Schultz inriktning slår igenom fullt ut blir granskning av makthavare i samhället nästan helt omöjligt. Det är möjligt att jag har fel, men det är i alla fall vad som oroar mig. Utgivarnas upplevda problem som Schultz och Enander argumenterar mot saknar däremot helt relevans för en sådan sajt som min.

Intressant?
Mer: Schultz, DJ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Föreningen Juridikfronten

  Där håller vi inte med. Även om polis och åklagare vore väldigt snabba och intresserade, har de med nuvarande regler inte rätt att åtala förtal i de allra flesta fall. Dessutom tror vi dina farhågor är kraftigt överdrivna. För att åtal ska få väckas för förtal krävs att det är påkallat från allmän synpunkt, även om regeringen får igenom sina lagändringsförslag. Det är knappast påkallat från allmän synpunkt att driva förtalsprocesser mot legitim kritik av makten (något vi givetvis inte vill förhindra). Dessutom är det en förenkling att även sanna uppgifter kan anses utgöra förtal (även om det är riktigt i sig); om uppgifter har stort allmänintresse och dessutom är sanna får de i regel spridas fritt (se 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken). Vi tror alltså inte att det är någon risk att legitima opinionsyttrare utsätts för Justitiekanslerns tvångsåtgärder – särskilt som JK anses ha visst skönsmässigt utrymme när hon väcker åtal. Vi håller dock med dig om att anonyma mörkermän utgör ett stort problem (jfr http://is.gd/OTMarH), men tursamt nog finns ändå en lag som kan minska sådanas framfart (http://is.gd/uhhW0v).

  • Det handlar inte om vi blir utsatta för JK:s åtgärder. men för mig verkar det som om ni vill att allmänt åtala även ska gälla förtalsbrott. Det vore otvivelaktigt en katastrof för en sajt som min. Polis och åklagare skulle inte ha nåt emot att sätta stopp för mig, deras intresse av att sätta stopp för högerextremister är begränsat.

   • Föreningen Juridikfronten

    Vi anser att allmänt åtal ska gälla vid förtalsbrott, men bara – som regeringen föreslår – om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Poliser åtalar inte, och en både åklagaren och domstolen kommer beakta intresset av politiskt debatt. Uppgifter som är allmänintressanta och sanna är inte olagliga. Vill du ha starkare skydd än det som vanliga regler bjuder, kan du ju skaffa utgivningsbevis.

    • Föreningen Juridikfronten

     Fortfarande ska förstås fordras att målsäganden själv anger brottet till åtal. Någon allmän åtalsplikt ska inte föreligga när det gäller förtal.

    • Jag tycker inte om att få självklarheter påpekade. Det är arrogant och otrevligt. Jag vet hur rättssystemet fungerar. 40 års aktivt antirasistiskt arbete, 10-tal domar mot mig i rättegångar (huvuddelen i samband med politiska aktioner), en av de centrala personerna i Göteborg 2001, vittne i 6 rättegångar då, föreläsare på polishögskolan.

     Dessutom har du inte läst mitt inlägg. I början av det står det just att jag har utgivningsbevis. Otroligt arrogant och otrevligt. Argumentera mot ett inlägg du inte ens läst.

     Men utgivningsbevis förändrar i praktiken inte det skydd jag har ett dugg. Förtal är likförbannat förtal. Oavsett om jag har utgivningsbevis eller inte. Sanna och riktiga uppgifter kan också vara förtal. Du kan uppenbart inte lagen.

     Till slut, domare skiter i vänsterfolk. Åklagare skiter i vänsterfolk. Åklagare och domare skiter i arbetare och fattiga. Så har det alltid varit. Om de inte inser förstår det så är du otroligt naiv.

     • Föreningen Juridikfronten

      Eftersom du skrev att du hade utgivningsbevis, skrev vi att vi inte tror ”att legitima opinionsyttrare utsätts för Justitiekanslerns tvångsåtgärder – särskilt som JK anses ha visst skönsmässigt utrymme när hon väcker åtal”. Då skrev du att ”[p]olis och åklagare skulle inte ha nåt emot att sätta stopp för mig” och att det inte handlar om ”vi blir utsatta för JK:s åtgärder”. I och med att du talade om polis och åklagare – som när YGL är tillämplig inte agerar utan beslut av Justitiekanslern – uppmanade vi dig att skaffa utgivningsbevis, i och med att det verkade som om du inte hade något, trots vad du tidigare skrivit. Så visst lästes inlägget, men huruvida polis och åklagare vill sätta stopp för dig spelar ju ingen som helst roll om inte JK går med på detta.

      Vi kan visst lagen. Argumentera inte själv emot inlägg du inte har läst, är du snäll. Med risk för att påpeka självklarheter: Vi har inte alls påstått att sanna och riktiga uppgifter inte kan vara förtal. Vi påstod att ”det en förenkling att även sanna uppgifter kan anses utgöra förtal (även om det är riktigt i sig)” och att ”om uppgifter har stort allmänintresse och dessutom är sanna får de i regel spridas fritt (se 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken)”. Sanna uppgifter kan alltså utgöra förtal, men bara om det inte var försvarligt att sprida dem. Om man driver opinionsbildning och berättar allmänintressanta saker om vad personer med maktposition har gjort, och man har fog för det man påstår, löper man inte någon risk.

      Kommunisten Fredrik Jönsson (SKP) har stämt Carina Herrstedt, Markus Wiechel och Thoralf Alfsson – samtliga sverigedemokrater med förtroendeuppdrag (idag riksdagsmän), m.fl. sverigedemokrater. Han yrkade skadestånd med anledning av förtal och har vunnit samtliga mål. Domare är också människor med olika lojaliteter och idéer. Att ”domare skiter i vänsterfolk” är uppenbarligen inget axiom – då skulle Jönsson rimligen inte ha vunnit alla mål.

     • Jag är inte orolig för nuet. Utan orolig för en förändrar framtid. En framtid en polisanälan räcker så blir det polisutredning och åtal precis som vid vilket brott som helst. Då ligger vi vänstersajter illa till. Om ni inte fattar att jag är otrolig för den framtid som era förslag kanske leder till har jag kanske uttryckt mig klumpigt. För ni gör ingen skillnad på nuet, som jag är nöjd med och som inte inger mig oro, och framtiden som jag är orolig för. Jag är orolig för den framtid jag upplever att er/din inställning leder till.

     • Föreningen Juridikfronten

      Debattartikeln handlar om att låta preskriptionstiderna kvarstå. Vi anser även att det ska vara lättare för enskilda utsatta personer att utkräva ansvar för förtal. Ty det förekommer en hel del nätförtal – inte minst från högerextremister. Vi vill inte förändra hur förtalsbrottet som sådant är konstruerat; det ska fortfarande vara tillåtet att uttrycka sådant som är allmänintressant och sant.

     • Preskriptionstiderna är ointressant. Men det andra förslaget är dåligt och riskerar att led till det jag är orolig för. Rika kommer att ta för sig. Mot de som kritiserar dem. Med nuvarande lagstiftning om förtal leder det förslaget till just sådant. Det är helt enkelt inget bra förslag.

     • Föreningen Juridikfronten

      Redan idag räcker en polisanmälan för utredning av förtal, i de få fall då förtal ska utredas. Vi vill inte införa allmän åtalsplikt, utan, som sagt, plikt att åtala när det är påkallat ur allmän synpunkt och målsäganden själv har angett brottet till åtal. Dessutom omfattas din webbplats av YGL (något vi inte vill ändra på), och Justitiekanslern är försiktigare med åtal. Sannolikheten att Ingvar Kamprad skulle anmäla dig för att du kallar honom skattesmitare är försvinnande liten.

     • Det räcker inte med polisanmälan eftersom min webbplats omfattas av YGl. Jag är nöjd med det. Jag vill inte att det ska bli enklare. Jag anser att vi kan komma åt högerextremister ändå. Men mina farhågor kring era förslag är nog lite överdrivna.