Borgerlig politik skapar ökade klyftor

Följderna av borgerlig politik med privatiseringar och skattesänkningar för rika är ökade klyftor. Ökade klyftor mellan fattiga och rika, klassklyftor. Ökad ojämlikhet. Ökade klyftor mellan män och kvinnor, minskad jämställdhet. Det senare påpekar Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ och Per Bolund från Miljöpartiet i en debattartikel i DN:

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat konsekvent sedan år 2006.

Nästa år, efter att det femte jobbskatteavdraget har genomförts, får kvinnor i genomsnitt 63 900 kronor mindre i inkomst än män. År 2006 var skillnaden 44 600 kronor. Efter alliansens två mandatperioder i regeringen kommer inkomstklyftan att ha ökat med 43 procent. Ser man bara till gruppen heltidsarbetande ökar klyftan ännu mer, med hela 62 procent mellan 2006 och 2014. Kvinnornas ekonomiska möjligheter att forma sina liv har försämrats i relation till männens. Det går helt på tvärs med de jämställdhetspolitiska målen. Vi tycker att det är oförsvarligt.

De ökade inkomstklyftorna mellan kvinnor och män är ett resultat av alliansregeringens politik. De jobbskatteavdrag regeringen genomfört gynnar tydligt män mer än kvinnor. Neddragningar av vård och välfärd gör att allt fler kvinnor får ta ett större ansvar för att vårda anhöriga. Regeringen har infört vårdnadsbidrag och tagit bort Försäkringskassans uppdrag att främja ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det är aktiva och medvetna beslut som leder till att kvinnor fortsätter att ta det största ansvaret för hem och barn och halkar efter ekonomiskt.

Detta är resultatet av borgerlig politik. Oavsett om denna politik förs av socialdemokrater eller borgerliga partier.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements