KD vill minska skatten för rika än mer

Kristdemokraterna vill att avdragsrätten för välgörenhet, för gåvor ska ökas. Det betyder än lägre skatt för rika. För det är de rika som har råd att skänka stora pengar. Att öka avdragsrätten för välgörenhet innebär därmed sänkt skatt för rika. Det betyder att öka klyftorna i samhället. Att göra rika rikare och fattiga fattigare.

Välgörenhet är dessutom motsatsen till välfärd. När stora delar av vård och omsorg finansieras genom välgörenhet innebär det att enskilda rika bestämmer hur vården ska utföras och vilka som ska få vård. Det är inte välfärd för alla, utan allmosor till några, det är inte gemensam välfärd, utan vård och omsorg för en del. Det är odemokratiskt, gammaldags och dåligt för ett samhälle.

Att ge pengar till välgörenhet i andra länder är att åsidosätta demokratin. Det är att låta enskilda person och organisationer, ofta religiösa organisationer, bestämma villkoren för vård, livsvillkor och annat. Det är att lämna ut fattiga människor till rikas godtycke. Det är inte bra, inte modernt, inte demokratiskt. Utan omodernt, odemokratiskt och godtyckligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jan Rosman

  Nej, Anders, du har helt fel. Detta är att ta makten från några få yrkestyckare högt upp i en politisk hierarki och ge den till folket, som får lite mer rätt att visa sin solidaritet. Stat, kommun och landsting och andra politiska organisationer ska inte ha monopol på solidaritet. Låt solidaritet bli mer personlig!

  • Fel har jag inte. Möjligtvis har du inte samma åsikt.

   Politiker är demokratiskt vald. Rika människor är inte demokratiskt valda. Därför ska förtroendevalda ha makt, inte människor med pengar. Men du kanske tar avstånd från demokrati?

   Korruption är vanligare bland rika än bland andra. En följd av att det behövs pengar för att muta folk. Det är alltså sannolikt att om foik med pengar bestämde allt skulle ett land bli mer korrupt. Är det så du vill ha det? Som i Grekland?

   • Jan Rosman

    Kul med lite debatt. Ok, du har inte ”fel”, men en annan åsikt. När politiker väl blivit valda har de för mycket makt över vanligt folks vardag. Demokrati är fint, vackert och viktigt, men begränsas av yrkestyckare. Därför behövs en annan balans mellan ”maktsfärer” än den vi har idag. KD:s nya förslag tycker jag är ett steg i rätt riktning. Angående korruption så finns det säkert fler svartjobbare bland fattiga än bland rika som inte behöver svartjobba. Korruptionen måste bekämpas på alla nivåer i samhället. Grekland är inte något bra exempel varken för dig eller mig. Det är inte ”politiken” som ”frälser” oss 🙂

    • Det är inte de anställda som jobbar svart som driver fram svartjobben utan företagsägarna.När det gäller hantverkare och ensamföretagare som jag själv blir det liter hela mer komplicerat, men faktum är nog att det är beställarna som i de flesta fall önskar betala utan kvitto.

     Ett samhälle utan makthavare finns inte. Rika har makt som det inte finns nån demokratisk kontroll över. De är inte demokratiskt utsedda och inte demokratiskt kontrollerbara eller avsättbara. Sådan makt tycker jag ska begänsas.

     Valda politiker har makt som det finns demokratisk kontroll över. Den typen av makt är något mycket bättre.

     Den folkliga makten över demokratiskt valda makthavare borde dock var starkare och kan stärkas genom exempelvis tvingande rotationsystem i alla partier (Enhedslisten i Danmark tillämpar det och det fungera utmärkt) , direkt avsättbarhet genom lagstiftade procedurer, beslutande folkomröstningar och lagar om att lönen för en vald parlamentariker ska motsvara en svensk medianlön eller genomsnittslön. Sådana system skulle lösa en del av de problem du tar upp.

     Sedan anser jag att kollektiva beslut som gäller stora grupper av människor är bättre än individuella beslut när det gäller att styra ett samhälle.

     Till slut anser jag också att styret i storföretag och banker ska underställas demokratiska valprocesser. Att pengarna ska styra som idag anser jag är odemokratiskt. Men det blir en diskussion som ligger långt utanför denna artikels ämne så vi ska inte fortsätta diskutera det här.