Att hemlandet ska stå för notan låter kanske som en bra idé

Men i verkligheten är det nog inte så smart. I Sverige bor en lång rad människor med medborgarskap i andra länder. De som bor här en längre tid har rätt till hjälp från de sociala myndigheterna. Turister och tillfälliga besökare har det inte. Många rumänska medborgare kommer till Sverige och arbetar med att tiga eller spela musik på gatorna. Det är tillåten sysselsättning, tillåtet arbete. En del av dessa blir kvar, tar hit sina barn, andra åker fram och tillbaka. En del av de som stannar får ibland hjälp från de sociala myndigheterna i Sverige. Förslaget om att Rumänien ska betala för den hjälp de får kan låta rimligt. Men i själva verket är förslaget orimligt.

En sån ordning skulle med nödvändighet behöva vara lika för alla. Och lika i alla länder. Socialhjälp till alla utländska medborgare i Sverige skulle då betalas av hemlandet. Jag tvivlar på att Finland vill betala för människor som levt hela sitt liv i Sverige men är finska medborgare. Det vore också orimligt att Finland gjorde det. Det finns väl ingen som tror att det på något sätt skulle gå att få USA eller Australien att betala för sina medborgare om de mottagit hjälp från sociala myndigheter. Inte heller kan jag tänka mig att det är rimligt att kräva in pengar från diverse diktaturer när det gäller deras medborgare. Dels skulle det innebär att det avslöjades var flyktingarna befann sig med fara för deras liv i många fall, dels vill väl knappast en diktatur betala för människor som arbetar för att störta den.

Det är nog bara att konstatera att de två folkpartisterna Lotta Edholm och Erik Schellers förslag om att Rumänien ska betala för den myndighetshjälp rumänska medborgare får i Sverige är ett helt orimligt förslag. Ett diskriminerande, fördomsfullt och rasistiskt förslag som inte gör annat än att smutskasta romer. Det är ett ogenomförbart, omöjligt och orimligt förslag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements