33 personer åtalade för grova lönegarantibedrägerier

Ekobrottsmyndigheten i Malmö har väckt åtal mot 33 personer för grova bedrägerier med den statliga lönegarantin.

Dessa personer har enligt åklagaren missbrukat systemet med den statliga lönegarantin genom att vilseleda konkursförvaltare för fem aktiebolag att bevilja lönegarantier på sammanlagt 9 miljoner kronor, trots att det inte bedrivits någon verksamhet i bolagen.

Två av de åtalade misstänks ha varit huvudgärningsmän och också de som stått för planering och brottsupplägg. Under dem fann man två kategorier gärningsmän, dels de som på uppdrag av huvudgärningsmännen anlitat andra personer och förmått dem att mot ersättning ställa upp som påstått anställda och dels de påstådda anställda, som i princip endast har bidragit med sina personuppgifter och fått ersättning för det. Samtliga är misstänkta för grova bedrägerier, tillsammans och i samförstånd.

– Missbruket av systemet med den statliga lönegarantin är en av flera brottsliga företeelser där brottslingar utnyttjar att staten betalar ut pengar utan tillräcklig kontroll. Vi har även sett liknande förfaranden när det handlar om utbetalningar av ingående moms, rotavdrag, offentligt finansierade skolor och vårdbolag, säger kammaråklagare Björn Rosenlöf på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Gemensamt för de fem aktiebolag som omfattas i åtalet är att bokföring saknas eller är mycket bristfällig för denna period då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts. Bolagen har inte heller redovisat någon omsättning för den tid då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts, och det finns inte heller några spår av detta på bolagens bankkonton.

– Förutom detta har man antingen inte redovisat några löner eller också mycket låga löner för den tid då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts, berättar kammaråklagare Björn Rosenlöf.

En av de åtalade är en tidigare Malmöpolitiker. Politikern lämnade sina uppdrag när deltagandet i bedrägerierna avslöjades.

 Svensson/EBM

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements