Skolans verkliga problem: Valfriheten har ersatt jämlikheten

Ingen har väl undgått den upprörda debatten om den senaste PISA-underökningen, om siffrorna har manipulerats och vems fel det i så fall är. Men vad är det som ligger bakom det höga tonläget och vad gäller frågan egentligen?

PISA drivs av OECD och mäter vart tredje år femtonåringars kunskaper i matte, läsning och naturvetenskap. Det har länge framförts kritik mot PISA-undersökningarna och vad de egentligen säger. Läs mer…

Alla har rätt att förhandla upp sin lön – om fusket på spårvägen som inte är fusk

När jag arbetade som mekaniker på en större industri i Göteborg, Pååls (idag Pågens), förekom det ofta att vi var tvungna att gå dit på helgerna för att göra större underhållsarbeten eller reparationer. Avtalet var sånt att vi fick 100% Läs mer…

Privatisering och avreglering gav fuskande vårdcentraler och vårdföretag

Privatisering och avreglering inom vårdsektorn har lett till en mängd nya brott. Fiffel och fusk i vårdföretag och bolag som tillhandahåller personliga assistenter har varit ständigt återkommande sen personlig assistans, hemtjänst och annat vårdarbete avreglerades och privatiserades. Ofta har brottshärvorna Läs mer…

Otillräcklig förändring av reseavdraget

Den statliga Reseavdragskommittén har lagt ett förslag om att det nuvarande reseavdraget avskaffas och ersätts med ett nytt system. 95%  av reseavdragen på 5,5, miljarder går idag till att subventionera resor med bil. De flesta, en bit över hälften, beviljade Läs mer…

VW-krisen blottlägger lögnen om den gröna bilindustrin

Den 18 september briserade en kris inom Volkswagen, som sedan dess skickat stötvågor och lett till avslöjande efter avslöjande om skalan på bedrägeriet inom alla koncernens förgreningar. I sex år har Volkswagenkoncernen producerat dieselbilar med mjukvara som manipulerar dieselmotorernas utsläppsvärden, Läs mer…

Cirkus Dahlbäck

Ukova grundades 1997 av Uno Kjellkvist och ytterligare en person som en liten, fristående aktiemäklarfirma (fondkommissionär). Dålig rådgivning som innebar skadestånd och dåliga aktieaffärer i Skandia och Ericsson tvingades Kjellkvist att sälja sin skapelse i april 2003 av ekonomiska skäl. Köpare var Läs mer…

Folkpartistisk politiker anmäld för att ha skickat bluffakturor

Adam Bergman, på åttonde plats på Folkpartiets valsedel i Partille kommun äger företaget PhoneCash. Företaget har fått ett fyrtiotal anmälningar om bluffakturor riktade mot sig på grund av fakturor om brutna avtal de skickar ut: De senaste veckorna har över 40 Läs mer…

51 personer dömda för grovt missbruk av statlig lönegaranti

Hovrätten fastställde, och skärpte i vissa fall, fängelsedomarna för de huvudpersoner som har lurat eller försökt lura till sig 8,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar genom att utnyttja lönegarantisystemet. Huvudpersonerna får mellan ett och fem års fängelse, näringsförbud samt ett Läs mer…

Tamiflu – en jätteblåsning

Tidigare skrev jag om läkemedelsbolaget Meda och dess prisfiffel kring det vanliga penicillinet Kåvepenin. Fifflet och fusket i det sammanhanget bleknar i jämförelse med jätteblåsningen Tamiflu, ett läkemedel mot influensa som inte verkar ha nån som helst effekt. Trots det Läs mer…

Läkemedelsbolaget Meda fifflar med priserna

Det finns mediciner i Sverige som omfattas av högkostnadsskydd och subventioner. För sådana läkemedel krävs godkännande från Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) för att prishöjningar ska vara möjliga. Men Stena-kontrollerade läkemedelsbolaget Meda har kommit på ett sätt att kringgå regelverket. Att fiffla. Läs mer…

33 personer åtalade för grova lönegarantibedrägerier

Ekobrottsmyndigheten i Malmö har väckt åtal mot 33 personer för grova bedrägerier med den statliga lönegarantin. Dessa personer har enligt åklagaren missbrukat systemet med den statliga lönegarantin genom att vilseleda konkursförvaltare för fem aktiebolag att bevilja lönegarantier på sammanlagt 9 Läs mer…

Privatisering innebär fiffel och fusk

När olika typer av offentliga tjänster privatiseras öppnas det upp för fifflande och fuskande bolag. För rent kriminella. Sådana företag kan lägga lägre anbud och får därmed uppdragen. Fusk i stor skala har setts i Södertälje, inom hemtjänst och annan Läs mer…

Fiffel i moderaternas nomineringsval?

I fyra kommuner i stockholmsområdet har moderaternas ogiltigförklarat sina nomineringsval på grund av misstankar om fusk. Inget fusk eller fiffel är bevisat, men sådant har tidigare förekommit inom moderaterna. Ett parti som i de fyra aktuella kommunerna, Nykvarn, Södertälje, Botkyrka och Läs mer…

Personlig assistans – ett område med fiffel, fusk och lurendrejeri

Det finns en stor mängd personliga assistenter i Sverige. Som arbetar åt assistansbolag. Verksamheten utsätt för väldigt lite kontroll. Men när det gäller det som kontrollerats har det hittats en hel del småfusk och småfiffel. En del av detta har Läs mer…

SAC: Migrationsreglerna ökar svartjobben och fifflet

2008 infördes en reform av reglerna för arbetskraftsinvandring. Syftet sades vara underlätta rekrytering av arbetskraft från länder utanför EU och att ge arbetsköparna bättre möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Reglerna om arbetstillstånd är starkt präglade av att arbetsköparnas behov Läs mer…

Privatisering, privatisering – fusk, fusk

Det fuskas friskt med personlig assistans och assistansbidrag. Som systemet är utformat idag är det ett resultat av avreglering och privatisering. Det är som gjort för fusk. Även inom tandvården fuskas det enligt Försäkringskassan friskt. Även här kan man nog Läs mer…