Inga undantag för tvångsäktenskap!

Lena Olsson

Lena Olsson

I tisdags beslutade majoriteten av partierna i Justitieutskottet att ställa sig bakom regeringens förslag om att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet är det enda partiet i justitieutskottet som är emot detta.

– Vi är besvikna och bedrövade över att inga andra partier ställde sig bakom vår motion om att täppa till kryphålen i lagen genom att ta bort undantagsregeln, säger Lena Olsson och Marianne Berg som är ledamot respektive ersättare för Vänsterpartiet i Justitieutskottet.

Vänsterpartiet vill ta bort undantagsregeln. Det ska inte vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner. Vänsterpartiet anser inte att vi kan ha en lagstiftning som bl.a. innebär att vissa barn på religiös, kulturell eller traditionell grund, undantas det skydd som alla borde ha rätt till.

– Om Sverige ska vara ett föregångsland för barns, ungas och kvinnors rättigheter, måste vi stå upp för de mänskliga rättigheterna och stoppa barn- och tvångsäktenskap i alla dess former, säger Zinat Pirzadeh, komiker, skådespelare, författare och ambassadör för FN-förbundet.

Vår lagstiftning ska fungera som ett skydd för människor som riskerar att få sina mänskliga rättigheter kränkta och som ett normerande verktyg för att få till attitydförändringar i samhället.

– Vid omröstningen i riksdagens kammare den 26 maj hoppas jag därför att fler partier väljer att stå upp för de mänskliga rättigheterna och röstar för att undantagsregeln helt ska tas bort, säger Marianne Berg.

Svensson/Vänsterpartiet

Intressant?
Media: DN, SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements