Det finns en anledning till att linbanor inte används i kollektivtrafik

Eller rättare sagt två anledningar. Låg kapacitet och otrygghet. Vem vill gå in i en linbanekorg där det i övrigt bara finns fyra okända unga män? Dessutom är kapaciteten för låg, det är nog huvudanledningen till att linbanor inte används i något kollektivtrafiksystem i världen. Det finns enstaka linbanor (exempelvis i Hong Kong), men bara för speciella transportfunktioner och som komplement. Otryggheten och den förhållandevis låga kapaciteten gör att de inte någon gång används i vad som kan kallas reguljär kollektivtrafik.

Spårvagnstunnel och spårvagn längs med norra Älvstranden är däremot rimliga planer. Pendeltåg på Hamnbanan borde också vara det. Men då bör godstågen inte trafikeras den nuvarande hamnbanan rakt genom staden utan en ny järnväg bör byggas från Säve till hamnen via Tuve och Volvo för godstågen.

Att Göteborgs centrum skulle hamna på bägge sidor älven är en fåfäng och korkad dröm från kommunpolitiker och hisingsromantikers sida. Det kommer aldrig att hända. Lika lite som i Hamburg, Amsterdam eller Rotterdam. Tre likartade städer med flod och kommersiell fartygstrafik rakt igenom staden och stora hamnar. I såna städer fungerar det inte att stänga av älven med lågbroar och annat som hindrar sjöfarten. Det är ekonomiskt vansinne, det är socialt vansinne och det är felaktig planering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements