Vänsterpartiet: Nej till vinst i välfärden

Svenska folket är motståndare till vinstuttag i välfärden. Det enda större parti som har samma uppfattning är Vänsterpartiet. Det finns anledning att läsa vad de tycker i frågan:

Bättre välfärd utan vinstintresse

Allt mer i den svenska välfärden styrs av privata företag som är där för att göra vinst. Istället för omtanke om eleverna och de äldre blir det jakten på pengar som styr. Resultatet av det kan vi se varje dag omkring oss. Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är dags att befria vården, skolan och äldreomsorgen från vinstintresset. Så får vi en välfärd att lita på.

Välfärden läcker pengar

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatten. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får vatten och hårt bröd visar det hur vad vinstjakten leder till. Om verksamheten en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever.

Mindre personal när pengar går till vinst

Det som kostar mest pengar i välfärden är personalen. Därför är det inte konstigt att det är där företagen oftast sparar in för att göra vinst. Till exempel har privat äldreomsorg 10 procent färre personal per äldre än vad de kommunala har. I gymnasieskolorna är skillnaden i lärartäthet hela 19 procent mellan privata och kommunala. Det blir mindre tid för de äldre och mindre tid för eleverna.

Högt pris för de anställda

Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda. De har dessutom färre heltider och färre fasta anställningar i det privata. Undersökningar bland Kommunals medlemmar visar att bland dem som har arbetat både i privat och i offentligt driven äldreomsorg var det ungefär dubbelt så många som föredrog villkoren hos den offentliga som hos den privata.

Människosyn

Frågan om vinster i välfärden är också en fråga om hur vi ser på varandra och på samhället. När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån vad vi behöver, inte utifrån hur lönsamma vi är. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad från sådant.

Våra förslag för en välfärd utan vinstintresse

Vänsterpartiet vill införa en lag om att skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vården, skolan och äldreomsorgen. De företag som finns där idag kan omvandla sig till företag utan vinstintresse. Så kan vi ha många olika utförare att välja på, men samtidigt slippa jakten på vinster. Vi vill också att det alltid ska göras noggranna bedömningar och tas demokratiska beslut när verksamheter startar för skattepengar. Så är det inte idag.

Vänsterpartiet är inte till salu

En majoritet av befolkningen är emot att företag ska kunna plocka ut vinster från välfärden. Ändå tycker de andra partierna att vinstjakten ska fortsätta, alternativt är de otydliga och svajande. Men inte Vänsterpartiet. Vi vill ha en lag mot vinstuttagen och vi sätter oss inte i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

Utan ett starkt vänsterparti i riksdagen blir det ingen förändring i denna fråga utan skattesmitande riskkapitalbolag kan fortsätta hämta ut våra skattepengar i form av vinster. Detta är en viktig fråga i riksdagsvalet och inför framtiden. Ett ende parti har samma uppfattning som folket i denna fråga. Vill vi ha ett mänskligt samhälle med så små klassklyftor som möjligt måst en röst på Vänsterpartiet i riksdagsvalet övervägas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements