Minskat strandskydd oroar

Regeringen har sin vana trogen lagt ett utredningsuppdrag om strandskyddet med målsättning att få ett bestämt resultat. Dvs de vill inta ha en utredning utan ett motiverat förslag i den riktning som de redan bestämt att beslutet ska gå. Så gör den borgerliga regeringen i alla frågor. Ingen hänsyn ts till verkligheten. Om verkligheten inte stämmer med kartan så blir förslagen att försöka ändra verkligheten så den stämmer med kartan. Regeringen kommer därför ständigt i konflikt med vetenskap och forskning. Så i de flesta frågor, skolfrågan, naturen, jakt och mycket annat.

Det gäller också strandskyddslagen. Regeringen vill ha borttaget strandskydd när det gäller mindre sjöar och vattendrag. De flesta länsstyrelser och naturvårdande instanser är mycket kritiska till detta. Både hur utredningsuppdraget formulerats och till borttaget strandskydd:

–?Det här är inte bra. Många små vattendrag leder ner i stora sjöar. Strandskyddet skyddar mot för­oreningar som riskerar att sprida sig nedströms, säger Viktoria Gullback, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.

Att helt ta bort skyddet för mindre sjöar och vattendrag skulle strida mot flera av de nationella miljö­målen och vattendirektivet, konstaterar Länsstyrelsen Skåne. I en skrivelse till Naturvårdsverket slår länsstyrelsen också fast att strandskyddet hindrar att bebyggelse hamnar för nära översvämningsområden:

–?Varje strandområde är en del i en ändlig resurs. Det kan ha mer eller mindre värde i dag, men det kan definitivt få större värde i framtiden.

Stig-Åke Svenson, naturvårds­direktör vid Länsstyrelsen Dalarna, framhåller att många små vattendrag är mycket viktiga för olika växt- och djurarter.

–?Tar man bort strandskyddet skulle det få stora effekter, säger han.

[…]

Slopandet av skyddet för småsjöar och vattendrag är ett försök att få mer flexibla strandskyddsregler. Regeringen är tydlig med vad den vill och det avspeglar sig i direktiven till Naturvårdsverket. Myndighetens uppdrag är snarast att ta fram en författningsregel som fungerar i praktiken och att utreda konsekvenserna av en regeländring.

–?Normalt sett är regeringsuppdragen mer öppna, med möjlighet för oss att lägga de förslag vi finner vara skäliga. Men här är det redan klart i uppdraget vilket förslag man vill ha, säger Björn Pettersson som leder utredningsarbetet på Naturvårdsverket.

Jag har tidigare känt att det kanske inte vore så farligt med slopat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag, men efter att ha lästa på och funderat ser jag det nu som mycket problematiskt. Det kan elda till allvarliga inskränkningar i människors möjligheter att vistas i naturen, att få tillgång till vackra sjöstränder och åkanter. Det är verkligen inget bra förslag utan syftar till ökad privatisering.  Länsstyrelserna har dock redan möjlighet att ge dispens från strandskyddet. Det är ett bättre och mer flexibelt system än att generellt undanta små vattendrag och sjöar. Finns ingen anledning att ändra det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements