Att rösta nej till trängelskatten stoppar inte Västlänken

Trängselskatten är ett av flera sätt som det Västsvenska paketet finansieras. Det västsvenska paketet är en överenskommelse mellan kommuner, regionen, statliga verk och staten. I paketet ingår stor satsningar på ökad bilism som exempelvis Marieholmstunneln. Där ingår nödvändiga byggen som Götaälvbron och där ingår satsningar på kollektivtrafik som exempelvis Västlänken.

En röst mot trängselskatten innebär inte att något av det nämnda stoppas, däremot innebär det med stor sannolikhet höjd kommunalskatt. Vilket är klart sämre för låginkomsttagare i gemen än vad trängselavgiften är.

Vad som dessutom är märkligt är att det enda som diskuteras är det bästa i det västsvenska paketet, satsningen på kollektivtrafik. Det sämsta, satsningen på bilismen med bland annat Marieholmstunneln diskuteras inte alls. Satsningen på bilismen borde självklart inte ingå i paketet som enbart borde vara inriktat på kollektivtrafikutbyggnad. Den som vill stoppa Marieholmstunneln och satsningarna på ökad miljöfientlig bilism kan dock inte göra det genom att rösta nej till trängselskatten.

Det är möjligt att det finns bättre alternativ för att lösa järnvägens flaskhals i Göteborg än Västlänken. Men det går inte att få dessa alternativ eller ett stopp för Västlänken genom att rösta nej till trängselskatten. Den som vill stoppa satsningar på miljövänlig kollektivtrafik kan inte göra det genom att rösta nej till trängselskatten.

Ett nej till trängselskatten innebär enbart att det västsvenska paketet förlorar en del av sin finansiering. Pengar som då måste hämtas in på annat sätt. Höjd kommunel skatt kommer att var en del av det.

Trängselskatten innebär en omfördelning av resurser från bilism till kollektivtrafik, från män till kvinnor, från rika till fattiga, från rikare förortskommuner till fattigare Göteborg, från Stockholm till Göteborg (en stor del av trängselavgifterna betalas av företag i Stockholm).

  • Rösta därför ja till trängselskatten.
  • För miljöns skull, för klimatets skull, för kollektivtrafikens skull, för arbetarklassen skull, för de fattiga, för jämlikhetens skull, för jämställdhetens skull.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements