Några hyfsade förslag av Rothstein mot SD men han ser bara halva problemt

Avväpna Sverigedemokraterna, vrid vapnen ur händerna på dem skriver Bo Rothstein i GP och för fram ett antal förslag på hur det kan gå till. Jag tycker grunden i alla förslag är rimliga, men är tveksam till det andra och det sista förslaget:

* Stäng ner de religiösa friskolorna eftersom de till sin natur ökar segregationen och dessutom strider mot grundlagens krav om ”opartiskhet och saklighet” vid fullgörande av offentliga uppgifter.
* Öka radikalt sysselsättningsgraden genom att med mycket omfattande skattesubventioner sänka lönekostnaderna för de som under lång tid varit arbetslösa.

* Använd de mycket omfattande arbetskraftsbehoven inom den offentliga sektorn för att sysselsätta de som inte kan få arbete på annat sätt. Eftersom dessa personer ändå måste försörjas är det bättre att de gör produktiv nytta inom till exempel vård- och omsorgssektorn.

* Inför absolut nolltolerans mot varje form av hedersrelaterat våld och förtryck. Stäng ner alla bidrag till alla religiösa och kulturella organisationer som inte står på demokratins och jämställdhetens grund.

* Inför krav på grundkunskaper i svenska språket för medborgarskap. Man kan inte vara ”med-borgare” i ett land om man inte kan kommunicera med merparten ”med-borgare”

Jag är tveksam till det sista kravet då vi har ett antal erkända minoriteter som har rätt att använda sitt eget språk(finska, tornedalsfinska, samiska, egentligen flera olika språk, romani, varav en mängd olika dialekter finns, samt jiddisch) i olika officiella sammanhang och i olika utsträckning. Det betyder att om någon behärskar de språken, men inte svenska så ska de naturligtvis kunna var svenska medborgare.

Dessutom bör de som talar nordiska språk, nederländska och tyska automatiskt kunna bli medborgare då de i allmänhet inte har några problem att förstå svenska eller göra sig förstådda. Osv. Och hur gör vi med engelsktalande? I princip alla  som vuxit upp i Sverige talar också engelska vid sidan av svenskan. Den som kan engelska kan med andra ord ockås göra sig förstådda och kommunicera utan problem med i stort sett alla andra medborgare i Sverige. Det är alltså inte helt enkelt att använda språkkrav som grund för medborgarskap. Å andra sidan är det inte så dramatiskt heller, har en person bott tillräckligt länge i Sverige kan personen rösta i lokala val. Sä även om en person inte är medborgare kan en person delta i det politiska livet och utöva sina rättigheter i viss utsträckning.

Förslaget om arbete i offentlig sektor skulle kunna införas som en del i ett återinförande av värnplikten. En värnplikt som omfattar alla medborgare och som inte bara handlar om arbete i försvaret. Ett sådant förslag om värnplikt eller enligt Rothsteins modell måste dock kombineras med andra åtgärder som garanterar att ingen avskedas bara för att värnpliktiga arbetar på ett sjukhus eller i en brandkår.

Men Rothsteins förslag och problembeskrivning tar bara upp en mindre del av de problem som finns. Det han missar helt är den nyliberala politikens konsekvenser när det gäller arbetskraftsinvandring. Lönedumpning, arbetsmiljöolyckor osv. För att råda bot på problemen kring detta bör vissa regler, avtal och lagar finnas. Fackföreningarna måste ha vetorätt mot användande av underleverantörer, vid arbete i Sverige ska svenska avtal, lagar, arbetsvillkor och lönevillkor gälla. Arbetskraftsinvandring är idag den största delen av invandringen till Sverige.

Det är också på detta området problemet med Rothsteins andra förslag inträder. Förslaget kommer att elda till lönedumpning, arbetsgivare som inte anställer förutom om den anställde är sponsrad av offentliga pengar. Förslaget skapar sannolikt fler problem än det löser.

För transporterna med utländska lastbilar kan bland annat en avgift införas om de ska köra på svenska vägar. En avgift som utjämnar den förvridna konkurrenssituation som gäller inom åkeribranschen idag. Men det finns naturligtvis fler åtgärder som också måste till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements