Gruvboom har bytts mot gruvnedläggningar

Under flera år var det en kraftig gruvboom i Sverige. Orsaken var stigande priser på malm, mineral och metall. Främst på grund av stark efterfrågan i Kina. Förutom gruvor för brytning av guld- och kopparmalm har flera projekt med järnmalm inneburit nya gruvor och planer på ännu fler gruvor.

Men de ständigt stigande priserna har förbytts i sjunkande priser för järnmalm och järnmalmsprodukter. Något som lett till att två av de nyöppnade svenska järnmalmsgruvorna, de i Kaunisvaara och Dannemora, sannolikt inte är lönsamma längre. Northland Resources som driver gruvan i Kaunisvaara i Pajala kommun har dessutom länge brottats med brist på finansiering av verksamheten. Nu har Northland därför bestämt sig för att lägga ner gruvan i Kaunisvaara. Naturligtvis ett hårt slag mot Pajala kommun där det inte finns allt för många arbetstillfällen. Med stor sannolikhet kommer gruvan i Dannemora också att stänga vad det lider, framöver.

De fallande järnmalmspriserna innebär troligen också att andra gruvprojekt med inriktning på järnmalm, som exempelvis en gruva i Kallak, inte blir av. Det finns för närvarande inga ekonomiska förutsättningar för att öppna nya järnmalmsgruvor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements