Räkor och torsk – alltid aktuella frågor när det gäller fiske

Det finns problem med torsken i Östersjön. Den är liten till växten, i dålig kondition och svår att sälja. Något som lett till att bara hälften av kvoten (TAC) fiskas upp. Inför 2015 sker därför en anpassning av kvoterna till verkligheten. Minskningen med 20% i det östra beståndet i Östersjön och minskning med 6% i det västra beståndet. Dessutom har EU beslutat om en minskning av minimimåttet. Vid årsskiftet införs också utkastförbud i Östersjön.

Räka i Skagerak och Nordsjön har rödlistats. Det beror framförallt på det svenska och norska räkfisket i området. Ett räkfiske som använder sig av olagliga metoder (uppgradering av fångsten) och som dras med lönsamhetsproblem. Anledningen till bägge sakerna är överetablering och det uppenbara resultatet är att svenskarna ägnar sig åt överfiske, dvs fiskar mer än den kvot de har rätt till. Med stor sannolikhet gör de norska räkfiskarna sig skyldiga till samma sak. Det finns i sammanhanget ingen egentlig skillnad på stora och små båtar. Alla beter sig på samma sätt.

Samtidigt ska vi veta att de båtar som kallas stora båtar i detta sammanhang i verkligheten är små båtar. Räkfiskebåtar är i de flesta av världens vatten mycket stora fiskebåtar på mer än 1 000 bruttoton, ofta mer än 2 000 bruttoton. I Sverige och Danmark är en stor båt på 150-300 ton. Vilket är stort för Skagerak, men egentligen inte så stort.

Räkan i Skagerak och norska rännan i Nordsjön har eller aldrig ansetts utrotningshotad och det är inte anledningen till rödlistningen.

Läs mer:
Torsken i Östersjön är inte överfiskad
Fiskeriverksamhet måste vara lönsam
Inga lösningar i sikte för räkfisket – två anledningar till det
Minskade torskkvoter i Östersjön
Rödlistning och kvotökning för nordhavsräka
Svenskt torskfiske 2014
ICES föreslår ökade räkkvoter för 2015

Intressant?
Media: GP, Bohusläningen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements