Svenska folkets bästa råd till justitieminister Morgan Johansson

Under hösten har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att kartlägga svenska folkets syn på brott och (o)trygghet. I samband med detta har vi även uppmanat alla att komma med sina bästa råd till justitieminister Morgan Johansson (s).

– Kreativiteten har varit stor och förslagen många, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Till de mest kreativa förslagen hör att Morgan ska ta på sig en Batmandräkt och ge sig ut i natten och själv bekämpa brottsligheten. Ett annat förslag är att han ska ge sig ut på en ”pepparkaksturné” med föreläsningar om betydelsen av att förebygga brott, eller som personen bakom förslaget säger: ”alla blir snälla av pepparkakor och kunskap kring vad som kan göras sprids”.

Morgan Johansson

Bland de övriga förslagen återfinns bland annat att justitieministern, tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman (Robin?), ska:

  • ställa högre krav på kommunerna genom att föreslå lagstiftning om kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande,
  • stödja utökad samverkan i samhället genom en tydligare rollfördelning mellan olika aktörer,
  • säkerställa att polisen är lokalt förankrad och, vid sidan av den reaktiva verksamheten, även arbetar brottsförebyggande,
  • lyfta fram betydelsen av att också arbeta med situationell pretention (dvs. minska sannolikheten för att brott begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra, vår notering) parallellt och tillsammans med social prevention (dvs. tidiga insatser för barn och unga, vår notering) i det brottsförebyggande arbetet,
  • se till att alla brott, oavsett storlek, utreds samt att de straffskalor som finns används.

– Råden till Morgan Johansson indikerar att folk är trötta på retoriken om hårdare tag och fler poliser. Det många lyfter fram handlar istället om behovet av nya idéer och lösningar samt ett ökat fokus på brottsförebyggande arbete, säger Magnus Lindgren.

Läs fler förslag och om myter om brott och (o)trygghet i Sverige som framkommit i kartläggningen.

Svensson/Tryggare Sverige

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements