SD-väljare är rasister – inte direkt nåt nytt

Två forskare har ”avslöjat” det vi vet sen tidigare. Sverigedemokratiska väljare är rasister. Intoleranta. Främlingsfientliga. Inget nytt. Det är en kraftigt avvikande monoritet i Sverige. Vi vet detta sen tidigare. Den här gruppen av människor har alltid funnits i Sverige. Tidigare har de inte rörstat på rasistiska partier därför att andra frågor varit viktigare. Främst socialdemokraterna har mobiliserat dessa väljare på ekonomiska jämlikhetsfrågor.

Anledningen till att dessa väljare idag röstar på Sverigedemokraterna (SD) istället för på andra partier är alltså inte rasismen, utan att det blivit möjligt att mobilisera på rasism. Detta har möjliggjorts genom att socialdemokraterna övergett en politik inriktad på att minska klyftorna och på att göra samhället mer jämlikt. Istället har vi fått en politik som ökar klyftorna, minskar jämlikheten. Från socialdemokratiskt såväl som från borgerligt håll.

Samtidigt med denna utveckling hos socialdemokratin har den individuella identiteten, att lyckas personligen, att vara någon, att bli någon osv blivit viktigare. Frågor om hur jag jag är, vad jag äter, vad jag är osv har blivit viktigare i politiken. Individualism och identitetspolitik har ersatt solidaritet, gemenskap och klasspolitik. Identitetspolitiska partier som Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har därför fått ett allt större stöd.

SD har fått stöd från den minoritet i Sverige som alltid varit rasistisk, en minoritet som alltid varit kring 20% av befolkningen. Vänsterns inriktning på identitetspolitik och framväxten av flera andra identitetspolitiska partier har liksom socialdemokraternas övergivande av det jämlika klasslösa samhället som mål gjort det möjligt för SD och andra identitetspolitiska partier att växa.  När Vänsterns sysslar med identitetspolitik försvagar den sig själv och gynnar identitetspolitiska partier, däribland också SD.

Sverigedemokraterna har sitt starkaste stöd i vita arbetarklassområden i storstäder, bruks- och gruvorter där bruket eller gruvan sen länge försvunnit och i småbondelandets avfolkningsbygder där industrier och bruk också försvunnit. Det handlar om orter i Bergslagen, skogsområden i Skåne men även i Småland, Blekinge, Västergötland och Dalsland. Det handlar om gamla bruksbygder i Dalsland, Bergslagen och Hälsingland. Endast i kraftigt religiöst kristna områden i dessa regioner har SD misslyckats med att få väljare. Där röstar samma grupp av människor istället på Kristdemokraterna.

I många områden är det tidigare socialdemokratiska väljare som numera röstar på SD, i andra är det tidigare centerpartistiska väljare. Många av dessa väljare har de två tidigare valen röstat på Moderaterna, men det senaste valet röstade de på Sverigedemokraterna.

Anledning till att rasisterna numera röstar på SD är alltså inte att de är rasister, det har de alltid varit. Även innan de röstade på ett rasistiskt parti. Anledningen är att de känner sig övergivna av de gamla partierna. Det finns inget parti som kämpar för jämlikhet längre, som kämpar för att de som har det svårt ska få det bättre. Socialdemokraterna övergav den politiken, vänstern ägnar sig åt navelskådande identitetspolitik som inte gör någon glad.

För att andelen röster på SD ska minska krävs att vänstern tar sig i kragen och fokuserar på en politik som pekar på allt som fattiga har gemensamt. Allt som arbetare har gemensamt. Det krävs att vänstern i Sverige går in för en politik med solidaritet, gemensam kamp och jämlikhet står i centrum. En politik för ökad jämlikhet i först hand. Klasspolitik. Endast så kan de arbetarväljare som nu låter sig lockas av de identitetspolitiska lockropen i form av rasism från SD fås att rösta på andra partier.

Intressant?
Media: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements