Näthat ersätter brott i verkliga livet

Brottsligheten minskar sen början av 2000-talet, i en del länder sen början av 1990-talet. I hela västvärlden. Orsakerna till detta har diskuterats flitigt då utvecklingen i samhället tyder på att brottsligheten borde öka som en följd av ökade klyftor, högre arbetslöshet och andra sociala problem som ökar.

Sannolikt finns det flera orsaker. En är att ungdomarnas andel av befolkningen minskar. Det är ungdomar som begår brott, färre ungdomar ger färre brott. Några US-amerikanska debattörer menar att det viktigaste vad det gäller brottslighetens minskning i USA är att det föds färre oönskade och oälskade barn som en följd av laglig abort. I Sverige spelar säkert det kraftigt minskade alkoholbruket bland ungdomar under senare år en stor roll.

En faktor som säkerligen spelar roll är Internet. Ungdomar är mer hemma och mindre ute på stan. De hänger på internet istället för på torget eller i gathörnet. Det är hemma istället för på spelhallen. Detta gäller säkert också många vuxna med diverse problem. Det tar ut sina problem, aggressioner och frustrationer på nätet istället för på verklighetens gator och torg. Näthatet ersätter på så sätt fysiskt våld. Det är också den typen av brott som kan begås på nätet som avviker från trenden vad det gäller brottsligheten. De minskar nämligen inte, utan ökar. Nätbrottslighet ersätter den fysiska verklighetens brott.

På många sätt är det bra. Det är trots allt mindre allvarligt att bli hotad på nätet än att bli misshandlad rent fysiskt. Det är värre att bli utsatt för fysiska trakasserier i verkligheten än att utsättas för näthat.

Kanske är den viktigaste orsaken till att brottsligheten minskar att de som begår brott, unga män, sitter hemma framför datorn istället för att de hänger ute på stan och hamnar i konflikt med andra ungdomar. Våldsamheter i dataspel ersätter verkligt våld och verkliga brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements