Obefogad hysteri om köttätande gagnar ingen

I GP igår var det en helt hysterisk debattartikel om köttkonsumtion. Enligt artikeln så är det i princip som om svenskarna håller på att äta ihjäl sig på kött. Det är förstås inte sant. Det är måhända onyttigt att äta för mycket nötkött och svenskarna äter lite över medel för EU-länder när det gäller nötkött. Men svenskar äter inte i närheten av den mängd nötkött de äter i Brasilien eller USA per invånare och år. När det gäller total köttkonsumtion så ligger Sverige på EU:s genomsnitt så inte heller där verkar siffran på köttkonsumtion så alarmerande.  I världsmåttstock hör dock svenskarna till storkonsumenterna men det beror väldigt mycket på Indien där det äts mycket lite kött och nästan inget nötkött alls. Det märkliga är att Indien samtidigt har 25% av världen nötkreatur.

Svenskar lever längre än de flesta människor i världen så köttkonsumtion har knappast nån större negativ påverkan på vår hälsa om vi ska vara ärliga. Att allt fler får cancer beror kanske på att vi omger oss med fler kemikalier och olika slag och har gjort det länge. Eller så beror det på att fler blir äldre och att personer som förre skulle dött som spädbarn idag överlever. Det kan kanske ha med köttätande att göra också, men det känns ärligt sagt inte så troligt.

I artikeln av läkaren David Stenholtz jämförs Sverige också med några andra länder och han skriver ”Polen, Finland, Storbritannien och USA lyckats halvera en tidigare hög konsumtion av animaliskt fett” så försöker han uppenbarligen vilseleda. USA har fortfarande en skyhög köttkonsumtion, mycket högre än Sveriges. Anledningen att köttkonsumtionen minskat sen 1980-talet i de nämnda länderna är troligen dessutom resultatet av en ökande fattigdom, ökande klyftor i samhället och helt klart inte resultatet av någon form av beslutad politik.  Vad han inte heller nämner är att animaliskt fett, dvs mjölk, är basföda i Sverige och Finland, men inte i de andra länderna. Det är inte sannolikt att mjölkkonsumtionen i Sverige nånsin kommer att minska kraftigt och den utgör heller inget hälsoproblem.

Stenholtz debattartikel andas hysteri och gör ingen glad. Den motverkar sannolikt sin syften då den inte är trovärdig. Den vilseleder, överdriver och andas vansinnighet. Svenskarna håller inte på och äter ihjäl sig på kött. Det är dumheter. Svenskarna skulle sannolikt må bra av att äta mindre nötkött framförallt, men det är knappast nån avgörande hälsofara för svenskarna. Stenholtz hysteri gynnar ingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements