Göteborg: Stark arbetsmarknad men hög arbetslöshet för utsatta grupper

För första gången sedan 1993 har arbetslösheten i Göteborg pressats ner till samma nivå som i Stockholm. Sysselsättningen i Göteborgsregionen har nu ökat 21 kvartal i rad och siffrorna i en färsk konjunkturrapport från Business Region Göteborg (BRG) tyder på att arbetsmarknaden snart passerar Stockholms. Trots den generellt goda utvecklingen är dock arbetslösheten fortsatt hög bland utrikes födda och ungdomar.

I Arbetsförmedlingens tidsserier, som går tillbaka till 1993, har arbetslösheten i Göteborgsregionen aldrig tidigare varit i nivå med Stockholms. Sedan 2010 har dock arbetslösheten hela tiden minskat i högre takt än i Stockholm vilket nu pressat arbetslösheten ner till samma nivå.

I augusti var arbetslösheten 6,46 procent i Göteborgsregionen och förändringen på årsbasis -0,5 %-enheter vilket innebär att arbetslösheten för närvarande sjunker betydligt snabbare än i Stockholm där arbetslösheten ligger på 6,42 procent men endast sjunker med -0,1%-enheter på årsbasis.

– Under långa perioder har Göteborgsregion haft betydligt högre arbetslöshet än Stockholm, men det är en långvarig trend bakom att vi nu är nere på samma nivå. Om den håller i sig passerar vi snart Stockholm, säger Henrik Einarsson, chef för analys vid Business Region Göteborg.

Förklaringen till Göteborgs starka återhämtning är enligt BRG en långsiktig omvandling där både tjänsteföretagen och industriföretagen växt snabbt under lång tid – till och med snabbare än i Stockholmsregionen. I grunden är det dock industriföretagen som är basen för utvecklingen. En stor del av sysselsättningsökningen finns dock i bemanningsföretag (företagstjänster) vilket innebär osäkra korta anställningar och ingen trygghet. BRG:s påståenden om omvandling av näringslivet i Göteborg är därmed också lite av en bluff. Tjänsterna handlar till stor del om att personal hyrs ut till industrin istället för att anställas direkt i industrin.

Andra kvartalet 2015 växte sysselsättningen med 2,5 procent jämfört med samma period 2014. Det var mer än dubbelt jämfört med hela Sverige (1,2%) och högre än både Stockholmsregionen (1,7%) och Malmöregionen (2,4%).

– Vi ser flera viktiga faktorer som indikerar ett starkt konjunkturläge just nu. Den totala lönesumman ökar kraftigt samtidigt som konsumtionen går som tåget. Nybilsregisteringen ökar med 13,6 procent, säger Henrik Einarsson vidare.

Arbetslösheten ligger dock fortfarande på höga nivåer för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Det gäller utrikesfödda (17,4 procent) och ungdomar 18-24 år (9,9 procent).

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements