De rikaste stadsdelarna i Göteborg

De högsta medelinkomsterna i Göteborg finns i Askim och västra Göteborg längs med kusten men även i villaområden lite längre in som Grimmered och Hagen. Hagen ligger dock nära älven. Dessutom i motsvarande lägen på västra Hisingen, på norra Älvstranden (Eriksberg), i Örgryte och kring Götaplatsen och Avenyn (Lorensberg).

Stadsdel, medelinkomst 2013

Långedrag 546 000
Hovås 502 900 (Askim)
Hjuvik 420 700
Näset 416 100
Billdal 412 100 (Askim)
Överås 404 000 (Bö, Örgryte)
Skår 403 100 (Örgryte)
Lorensberg 400 400
Hagen 396 900
Grimmered 390 600
Fiskebäck 378 000
Eriksberg 372 900
Björlanda 372 500
Bratthammar 359 000
Askim 350 900

Låg arbetslöshet har en viss samvariaton med ålder. Hög andel äldre ger lägre arbetslöshet. Men utöver det så återfinns den låga arbetslösheten i samma områden som

Stadsdel, arbetslöshet okt 2014

Önnered 1,9%
Långedrag 2,0%
Billdal 2,1% (Askim)
Grimmered 2,1%
Lindholmen 2,1%
Skår 2,2% (Örgryte)
Hjuvik 2,3%
Bratthammar 2,3%
Fiskebäck 2,3%
Näset 2,4%
Nolered 2,4% (Torslanda)
Björlanda 2,4%
Överås 2,5% (Bö, Örgryte)
Kärralund, 2,6%
Eriksberg 2,7%
Hovås 2,8% (Askim)
Säve 2,8%
Södra skärgården 2,9%
Hagen 2,9%
Lorensberg 2,9%

Vad det gäller ohälsotal finns ett tydligt samband mellan låga ohälsotal och låg medelålder. Flera stadsdelar som har högt andel studenter bland sin befolkning som Krokslätt, Johanneberg, Härlanda och Lindholmen finns därför med bland de stadsdelar som har låga ohälsotal. Den höga andelen studenter gör dock också att dessa stadsdelar inte tillhör de stadsdelar som har de högsta medelinkomsterna i Göteborg. De hör inte till de rikaste stadsdelarna. Eftersom det rör sig om stadsdelar med låg arbetslöshet så finns det här inget samband mellan hög arbetslöshet och låga ohälsotal så som det finns i de fattigaste stadsdelarna i Göteborg. I de fattiga stadsdelarna har svenskfödda högre ohälsotal än de utlandsfödda, men i de rika stadsdelarna är det omvänt.

Ohälsotal, ersatta dagar per person 2014

Långedrag 10,6
Hovås 11,4
Hjuvik 11,7
Johanneberg 11,7
Hagen 12,1
Skår 12,3 (Örgryte)
Billdal 12,6
Grimmered 12,8
Näset 13,4
Krokslätt 13,4
Björlanda 13,9
Lindholmen 14,0
Lorensberg 14,1
Eriksberg 14,3
Härlanda 14,3

Medan sambandet mellan låg utbildning och låga inkomster är tydligt är sambandet mellan hög utbildning och stora inkomster svagt. De stadsdelar som har den högsta utbildningsnviån är inte de som har de största inkomsterna.

Högst utbildningsnivå finns i stadsdelar i centrala, östra och södra Göteborg som ofta har stora studentbostadsområden och som ligger nära utbildningsinstitutionerna och sjukhusen, dvs stora offentliga arbetsplatser som kräver högutbildad personal som dock inte tjänar lika mycket som den ekonomiska överklassen som bor i stadsdelar med hög medelinkomst. De klassiska överklassstadsdelarna i Göteborg såsom Lorensberg, Örgryte, Billdal, Hovås och Näset finns dock också med bland de med hög utbildningsnivå. Däremot saknas de områden som först nyligen blivit bland de rikaste områdena i Göteborg som exempelvis Hjuvik, Eriksberg, Långedrag, Hagen, Grimmered och Bratthammar etc.

Stadsdel, andel med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 2014

Änggården 56,2%
Guldheden 54,9%
Johanneberg 52,2%
Skår 51,4% (Örgryte)
Överås 50,9% (Örgryte, Bö)
Hovås 50,7%
Olivedal 50,6%
Krokslätt, 50,2%
Kärralund 49,3%
Masthugget 48,5%
Lorensberg 46,9%
Annedal 46,6%
Billdal 46,5%
Björkekärr 46,0%
Näset 45,7%
Vasastaden 45,6%
Redbergslid 45,3%
Lindholmen 45,2%
Inom vallgraven 45,2%

När det gäller andelen hyresrätter är det tre typer av områden som har låg andel hyresrätter. I huvudsak handlar det om villaområden av två slag, dels d områden där medelinkomsten är hög och dels fattigare villaområden på Hisingen och i Angered. De flesta av dessa är gamla tätorter som blivit delar av Göteborg. En del av dem såsom Olofstorp har byggts ut efter att de blivit delar av Göteborg. Den tredje gruppen av områden med låg andel hyresrätter är områden med hög andel bostadsrätter såsom Kärra och Ruddalen. De senare områdena finns inte bland de stadsdelar som har högst medelinkomst i Göteborg.

Andel hyresrätter 2014

Linnarhult 0,9%
Hjuvik 1,2%
Bratthammar 3,1%
Kärrdalen 3,8%
Långedrag 3,9%
Näset 4,3%
Billdal 4,3%
Fiskebäck 5,3%
Kärra 5,7%
Gunnilse 6,6%
Björlanda 7,6%
Rödbo 7,8%
Hovås 8,3%
Södra skärgården 8,7%
Bergum 9,1% (Olofstorp)
Ruddalen 9,8%

Bilden av de rika områdena i Göteborg är faktiskt lite mindre tydligt än bilden av de fattiga. Detta främst då hög utbildningsnivå inte tycks ha samband med hög medelinkomst. Inte heller finns det något större samband mellan låg andel hyresrätter och hög medelinkomst.

Om jag ska var ärlig framträder segregationen tydligare vid en studie av de fattigare stadsdelarna än vid en studie av de rikare. Vänstern vill ofta hävd att det är omvänt, men mina statistiska studier tyder på att det inte är fallet.

Andel utlandsfödda 2014

Södra skärgården 5,7%
Hjuvik 6,4%
Billdal 6,9% (Askim)
Björlanda 7,2%
Nolered 7,2% (Torslanda)
Fiskebäck 7,5%
Önnered 7,7%
Näset 8,0%
Bratthammar 8,2%
Rödbo 9,3%
Hagen 9,3%
Härlanda 9,5%
Långedrag 9,8%
Grimmered 10,0%
Säve 10,4%

Alla uppgifter är från Göteborgs stads officiella statistik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,