Religion är sällan orsak till konflikter

Det är inte religion och religionsmotsättningar som orsakar den oro som länge präglat Mellanöstern. Det handlar om helt andra saker. En orsak är kolonialismen som delade upp området utan hänsyn till naturliga gränser eller etniska gränser. Istället användes i princip en karta och linjal. Det har skapat länder med besvärlig befolkningssammansättning och med omöjliga gränser. Sådant bäddar för konflikter och svaga regeringar.

Orsaken till detta agerande är förstås regionens oljetillgångar. Olika kolonialmakter ville tillskans sig så mycket som möjligt av dem. Svaga regeringar är bra för de gamla kolonialmakter som vill ha kontroll över oljan. Det är också orsaken till att så många länder i regionen är diktaturer. Det är ett sätt att behålla makten i länder där regeringarna av olika skäl inte kan bli annat än svaga. Diktaturer med västligt stöd är det vanligaste. Det handlar om ett sätt för västländerna att behålla kontroll och makt över oljan. Riskeras den makten och den kontrollen av en lokal regering försöker västvärlden destabilisera den och störta den.

En annan orsak är att västvärldens kolonialmakter valde att låt judarna bosätt sig i regionen och därmed tvingades den befolkningen redan bodde där Israel idag ligger bort. Att miljoner människor i generationer lever i flyktingläger och under förtryck och hot om fördrivning så som palestinierna gör är inte ett recept för stabilitet. Utan ett recept för instabilitet. Sådan instabilitet underlättar för västvärlden att kontrollera regionens olja. Det var dock säkert inte orsaken till skapandet av Israel.

Orsaken till att Israel skapades var naturligtvis istället dåligt samvete för händelserna under andra världskriget men det var också ett sätt att på ett annat sätt än utrotning föröka få bort den judiska befolkningen från Europa. Israel som en slutgiltig lösning på ”judeproblemet” är mycket sannolikt en av flera orsaker till att Israel skapades. Sionisters vilja att ha en egen judisk stat förenades med europeisk antisemitism förtäckt till omtanke vid skapandet av Israel. Det fanns säkert också en omtanke hos många människor också så det hela var säkert inte bara elakhet och uttänkt storpolitik. Dessutom drevs många kristna av en tro på att Kristus inte skulle återvända till jorden förrän alla judar levde i det förlovade landet, Israel. Att då skapa ett sådant land skulle snabba på återvändandet.

Men oljan är huvudorsaken till att det är så oroligt i Mellanöstern. Kontrollen över oljan är det som styr i första hand. Diktaturer vänskapliga mot väst uppmuntras och stöds. Andra typer av regeringar som väst inte har kontroll över tillåts ogärna. Demokrati eller inte spelar ingen roll.

Det är alltså inte religion som är orsak till motsättningarna, oron och krigen i Mellanöstern. Det är oljan. Men religionen används för att få folk att förbli osams, att hålla folk åtskilda, används för att splittra. Det är så religion alltid fungerat. Religionen är ett medel för att kunnabehålla kontroll och makt över oljan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements