Okunnig DN-ledare om brott förespråkar meningslösa åtgärder

En DN-ledare som tycker att brottslingars ursprung, dvs födelseländer, ska finnas med i Brå:s statistik förespråkar också och i första hand ett antal åtgärder som bevisligen inte påverkar våldsbrottsligheten alls. Så här skriver DN:

På måndagen hölls en demonstration i Malmö till stöd för den mördade pojken Ahmed Obaid. Där framfördes en kravlista som bland annat omfattade fler poliser, skärpta straff för vapenbrott, tuffare vapenkontroller och fler säkerhetskameror i Malmö. Vill man inta brottsofferperspektivet och komma tillrätta med kriminaliteten, inte minst i de utsatta områdena, är det just sådana åtgärder som krävs.

Det citerade stycket visar att den som skrivit ledaren i DN inte har någon egentlig kunskap om kriminalpolitik. Ledaren sprider istället fördomar. Att vanligt folk i en demonstration för fram krav byggda på fördomar är förståeligt, men tråkigt. Att DN gör samma sak i en ledare är oansvarigt, dåligt och problematiskt.

Fler poliser har ingen som helst effekt förutom om det kombineras med social åtgärder, dvs fler och större bostäder, bättre försörjningsstöd och a-kassa som det går att leva på, sysselsättning för ungdomar på kvällarna osv. När det gäller övervakningskameror är det välkänt att de inte har nån som helst effekt på våldsbrott.

Majoriteten av våldsbrotten är spontana, dvs sker oftast på fyllan. Sådan våldsbrott påverkas överhuvudtaget inte av kameror. Många våldsbrott sker i hemmet. Kameror har noll effekt. Den tredje typen av våldsbrott är gängrelaterade. Övervakningskameror har noll effekt på den typen av brott.

Inte heller blir det lättare att lösa brott med hjälp av kameror. Storbritannien har kameror precis över allt. Det har inte lett till lägre brottslighet eller större andel uppklarade brott och brottsligheten är högre än i Sverige.

Hårdare vapenlagar har jag inget emot. Men det minskar inte brottsligheten. Tuffare vapenkontroller är ett krav som jag inte begriper. Det krävs misstanke om brott för att polisen ska få kontrollera någon. Jag tycker inte  polisen ska får fria händer att kontrollera precis vem de vill. Det är att ge den rasism som finns i delar av poliskåren, kanske framförallt i Malmö, fria händer.

Att ha med ursprungsland i brottsstatistiken precis som utbildning, inkomst, kön och ålder brukar finnas med ser jag inte som nåt större problem däremot. Det kan så klart användas av rasister,men idag gör rasister det ändå. Jag tror att det skulle kunna bli en rimligare diskussion om vi faktiskt hade ordentliga siffror att utgå från. För de rapporter och undersökningar som faktiskt finns visar att anledningarna till att att personer födda i annat land är överrepresenterade beror på att de oftare är unga, oftare är män, oftare är fattiga och lågutbildade samt ofta är utsatta för rasism. Tas hänsyn till dessa saker så finns det inte längre någon överrepresentation för invandrare förutom för en brottskategori, våldtäkter.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements