Färre och färre i fängelse

Brottsligheten i Sverige minskar. Det har den gjort länge. Det visar sig på allehanda, många olika, sätt. Ett tydligt tecken är att allt färre personer sitter i fängelse.

År 2016 intogs 8 500 personer på kriminalvårdsanstalt enligt Brå:s senaste rapport om kriminalvården. Det är en liten minskning (?1 %) jämfört med 2015. Jämfört med 2007 har antalet minskat med 14 procent. Antalet inskrivna på anstalt den 1 oktober 2016 var 4 230 personer, vilket är en minskning med 1 procent sedan 2015. Antalet har även minskat i jämförelse med den 1 oktober 2007 (?20 %).

Av dem som intogs under 2016 hade en majoritet (60 %) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa. Av dessa har antalet som dömts för tillgreppsbrott minskat med 3 procent jämfört med 2015. Antalet intagna för narkotikabrott eller brott mot liv och hälsa ökade däremot med 6 procent respektive 5 procent jämfört med året innan.

Även andra typer av straffpåföljder minskar. År 2016 var det 9 440 personer som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning (vilket gäller dem som dömts till skyddstillsyn eller villkorligt frigivits från anstalt). Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2015, och en minskning med 25 procent jämfört med 2007. Den 1 oktober 2016 var 9 620 personer under övervakning, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.

Under 2016 påbörjade 1 820 personer intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), dvs de hade elektronisk fotboja. Det är en minskning med 1 procent jämfört med 2015 och med 39 procent jämfört med 2007. Den 1 oktober 2016 avtjänade 228 personer sitt fängelsestraff genom att bära fotboja istället för att sitta på anstalt.

Statistiken över inskrivna den 1 oktober omfattar i högre grad personer som dömts till långa fängelsestraff. Statistiken över dem som intagits under året omfattar  i högre grad personer som dömts till kortare fängelsestraff. Strukturen vad gäller ålder, kön, tidigare kriminalvårdspåföljd och vilket huvudbrott de dömts för kan därför se olika ut i de två grupperna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements