Alla vill ha kvartersstad men ingen bygger det

Alla säger att de vill ha en stad som består av kvarter med verksamhetslokaler i bottenvåningen mot gatan. Samtidigt är det ingen som föreslår, ritar och bygger den typen av områden. Ingen bygger som Vasastan, ingen bygger som Haga.

Kvillebäcken skulle bli kvartersstad, men är i själva verket punkthus på rad mellan återvändsgränder och separerade trafikmiljöer. Jämfört med omgivande kvarter är det stendött.

Förslaget som den självutnämnda arkitekteliten och byggbolag tagit fram när det gäller ny inomhusarena och bostadsområden på Valhalla IP och runt Burgårdsparken kallas kvarterstad men har inget gemensamt med kvartersstad alla. Det handlar om lamellhus och punkthus med återvändsgator emellan. Ungefär som övre Johanneberg och det kommer att bli lika stendött. Dessutom med separerade trafikmiljöer vilket övre Johanneberg inte har. Det kommer därför sannolikt att bli dödare i det nya området än i övre Johanneberg. Och där är det dött. Helt utan folkliv.

Samma sak är det med Karlatornet och omgivande kvarter ute på Lindholmen. Ingen kvartersstad. Återvändsgator. Separerade trafikmiljöer. Det kommer att bli som Dallas. Bilar men inga fotgängare. Dött som Eriksberg.

Och sen har vi norra Masthugget. Det ska bli som långgatorna säger de som ritat och planerat. Men det ser ut som Kvillebäcken. Separerade trafikmiljöer, återvändsgator. Inte en likhet med Masthugget kring långgatorna. Mer som Eriksberg. Med samma problem. Dött. Området kommer att bli en kraftfullare barriär mot kajen och älven än vad parkeringsplatserna och Oscarsleden är idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Alla vill ha kvartersstad men ingen bygger det”

Kommentarer är stängda.