Trädgårdsstad istället för villaområden

Hyresgästföreningen (HGF) har lagt fram en rapport som argumenterar för att det borde byggas mer så kallad trädgårdsstad. De vill ha trädgårdsstad istället för villaområden. Med trädgårdsstad menar de stadsdelar som har en tät, låg och blandad bebyggelse. Läs mer…

Bygg om miljonprogrammet – bekämpa gängen

Bygg om miljonprogrammet. Det sätt som miljonprogrammets områden är konstruerade på innebär att det skapas en mängd otrygga miljöer där alla alltid måste passera. Det handlar om gång- och cykelvägar genom natur, hållplatser som ligger utan kontakt Läs mer…

En klimatvänlig stad är en tätbebyggd kvartersstad

Mer tätbebyggda städer på våra breddgrader innebär att det blir lättare att värma upp bostäderna och att det blir närmare till olika former av service och butiker. Detta förutsatt att alla bostadsområden planeras och byggs med lokaler för kontor och butiker etc. Alla områden måste vara blandade och innehålla både arbetsplatser, kontor och bostäder. Läs mer…

En socialistisk kriminalpolitik

De viktigaste och bästa åtgärderna för att komma till rätta med gängbrottslighet och annan brottslighet är att rycka undan det som gör gängbrottsligheten till något som upplevs som ett alternativ till ett vanligt liv. Läs mer…

Det är svårt att bygga sämre än för 60 år sen

Claes Caldenby har idag skrivit en debattartikel i GP om hur bra byggandet var för 60 år sen. Det var då som bostadsområden som Guldheden, Biskopsgården och Kortedala byggdes. Det är svårt att bygga sämre än för 60 år sen. Läs mer…

Alla vill ha kvartersstad men ingen bygger det

Alla säger att de vill ha en stad som består av kvarter med verksamhetslokaler i bottenvåningen mot gatan. Samtidigt är det ingen som föreslår, ritar och bygger den typen av områden. Ingen bygger som Vasastan, ingen bygger som Haga. Kvillebäcken Läs mer…

Cwejman tillbaks på GP:s ledarsida med vettig artikel om staden

Adam Cwejman är ledarskribent på GP som varit ledig från arbetet ett tag. Nu är han tillbaks och då är också staden och stadsplanering tillbaks på GP:s ledarsida. I en ledare i dagens tidning kritiserar han dagens stadsplanering som inte på Läs mer…

Backaplan kommer aldrig att bli en del av centrum

En stor flod eller annat vatten brukar gör att centrum förblir på den sida det är. Ingen del av centrum i London finns söder om Themsen, centrum i Paris ligger norr om Seine, Centrum i Stockholm ligger på Norrmalm osv. Läs mer…

Generalangrepp på dagens bygglagar och arkitekter i DN

Jerker Söderlind, stadsforskare och konsult på KTH/Stadsliv AB går i dagens DN till generalangrepp på dagens stadsplanering, dagens arkitektutbildning och dagens byggande. Han menar att det som borde byggas när det gäller stadsbebyggelse är bebyggelse som ser likadan ut som Läs mer…

Norra Masthugget – bygg kvarterstad nu!

Det behövs inga storvulna planer, inga fantastiska projekt, inga byggbolags skitplaner. Det är faktiskt bara att börja bygga i norra Masthugget nu. Låt kvartersstaden i Masthugget (långgatorna) fortsätta ända till kajen och Stena. Bygg nu, inte som ett jätteprojekt som Läs mer…

Ge oss en kvartersstad i Gullbergsvass

När Gullbergsvass så småningom ska bebyggas med hus så är det ganska lätt att skapa en trevlig, välfungerande, populär och fungerande stad. Det är bara att bygga en kvartersstad med Vasastan/Lorensberg/Heden, Inom vallgraven, Stampen, Olivedal, Kommendantsängen, Masthugget, Majorna, Gamlestaden och Läs mer…

Risken är att det byggs för glest

Det eventuella byggandet på Albanoområdet i norra Stockholm beskrivs i SVD som miljövänligt, som ett bevarande av ekosystemen och som att risken är att området byggs för tätt. Men när jag läser artikeln så finner jag att riskerna är helt Läs mer…

Värdelöst Årstafält – bättre Backaplan

Av allt att döma, dvs de skisser som finns så verkar den nya stadsdelen på Årstafältet bli lika värdelös som det mesta annat som byggs. Det blir enfunktionsstad, med i stort sett bara bostäder, gångtrafik och bilar skilja åt, inga Läs mer…