Vänsterpartiet: Stärk Skatteverkets resurser i jakten på skattesmitarna

Svenska näringslivstoppar som skatteplanerar i skatteparadis verkar vilja sväva ovanför samhällsgemenskapen som vi andra vill leva i. Det säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson, i en kommentar till den nya läckan av dokument från skatteparadis.

– Den här ekonomiska eliten undergräver den samhällsmodell som vi har valt i det här landet. Att vi alla bidrar efter förmåga och sen tar del av det efter behov, säger Ulla Andersson.

Det var i går som en ny jätteläcka av dokument från skatteparadis återigen avslöjade omfattande skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Den så kallade ”Paradisläckan” berör såväl politiker på högsta internationella nivå samt svenska näringslivstoppar, bland annat Svenskt näringslivs ordförande Leif Östling som placerat sina sidoinkomster i sitt bolag i lågskattelandet Malta.

I en intervju med tv-programmet Uppdrag Granskning frågar sig Leif Östling ”vad fan får jag för pengarna?” när han betalar skatt i Sverige. Ulla Andersson tycker att Leif Östling ger girigheten ett ansikte.

– Det är tydligt att Leif Östling anser att de sjuka i Sverige har det så bra, och att poliser och sjuksköterskor tjänar tillräckligt. Vänsterpartiet tycker inte det. Vi anser att det borde tillföras mer resurser från våra gemensamma skatteintäkter.

Ulla Andersson tycker att det borde tas krafttag mot skatteflykten och vill bland annat se mer resurser till Skatteverket.

– För att Skatteverket ska veta vad som sker måste de här företagen som hjälper till med uppläggen vara tvingade att redovisa vad de gör. Om de inte gör det ska de bötfällas och ifall de är finansbolag bör deras tillstånd kunna dras in.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Olof Larsson

  Istället för att ägna sig åt moralistiskt ”snyftande” borde vänsterpartiet tänka ett steg länge och fundera mer över de grundläggande sambanden. Viktigt att påminna sig om är att den aktuella skatteplaneringen av allt att döma är fullt legal. Att då personer, med överfull plånbok, hittar sätt – fullt legala sätt – att förhindra att plånbokens tjocklek minskas mer än nödvändigt är helt logiskt och något som knappast kan förhindras genom skattemoralism. Precis som blod ofta är tjockare än vatten är omsorgen över den egna penningpungen ofta närmare hjärtat än solidariteten. Dessa grundläggande mänskliga svagheter har på olika sätt varit en utmaning under hela vår historia.

  Att skatteplanerande av ifrågavarande slag är möjlig underlättas i allra högsta grad av kapitalets fria rörlighet inom EU. Så länge denna fria rörlighet råder i kombination med substantiella skillnader av skattesatser inom unionen lär ökade resurser till Skatteverket, som Andersson propagerar för, knappast ha någon större påverkan.

  Det förefaller ganska märkligt att vänsterpartiet inte mer uppmärksammar kapitalets fria rörlighet. Kanske är skälet att det skulle vara för obekvämt i relationen till den regering man stöttar.

  • Jag håller med om detta resonemang. Men samtidigt måste också dagskrav ställas. Vi ska dock vara medvetna om de ofta inte utgör en lösning.

   • Olof Larsson

    Dilemmat är att möjligheten att ställa dagskrav är kraftigt beskuren genom att vi valt att ingå i en kontext där fri rörlighet av kapital är ett av grundfundamenten. Skatteverket kan enbart agera utifrån de legala regelverken. Att ge rollen som ”moralisk domstol” till Skatteverket – vilket väl är kontentan av vänsterpartiets resonemang – ter sig ganska naivt. Historien har knappast några framgångsrika exempel på ”moraliska domstolar” och detta fall skulle knappast utgöra ett undantag.

    För mig andas hela denna ”affär” spelad förvåning. Själv hade jag blivit oändligt mycket mer förvånad om det visat sig att ifrågavarande metoder, utifrån regelverken legala, inte nyttjats för skatteplanering.

    Detta är inte det enda exemplet. En annan fråga, där Skatteverket sliter sina allt gråare hår, är hur komma åt fenomenet att privat pensionssparande kan tas ut i det närmaste skattefritt genom att vederbörande skriver sig i Portugal. Ännu ett exempel på den fria rörligheten. Vi är inmålade i ett hörn där våra handlingsalternativ just nu inte är särskilt stora.

    • Dagskrav kan ställas över nationsgränser också. fri rörlighet av kapital måste inte vara ett problem. et är bara ett problem om de olika länderna som innefattas av det har olika regler.

     • Olof Larsson

      Sant. Utmaningen består i att så fall nå denna grad av ”harmonisering” utan överstatlighet och utan ”United States of Europe”, men det är en annan diskussion …