Ny lag mot terrorism innebär fler brott och rättsosäkerhet

En ny lag som förbjuder medlemsskap i en terroristorganisation riskerar att skapa stora problem i det svenska samhället. Lagen är odemokratisk då den skapar godtycke och rättsosäkerhet. För vem ska bestämma vad som är en terroristorganisation?

Risken är att organisationer som kämpar för ett fritt Palestina anses vara terroristorganisationer tillsammans med de föreningar som stöder dem. Samma risk gäller naturligtvis också många andra konfliktområden i världen. Hur blir det med svenska partier, föreningar och organisationer som anser att våld kan vara en försvarbara kampmetod i vissa lägen? Vilka kommer att klassa som terroristgrupper om SD sitter vid makten eller är med i regeringen?

Förslaget är ett reaktionärt försök från regeringen att utnyttja människors rädsla. Att göra politiska vinster och poäng på människors otrygghet utan att denna på något sätt åtgärdas. För den nya lagen kan inte minska antalet terroristdåd. Den är helt overksam på den punkten. vad som istället händer är att det blir fler brott om vilket Torbjörn Tännsjö skriver bra i DN:

Vad kommer då den nya lagen enligt Johansson att innebära? Han fick frågan i en tv-intervju. Det svar man kunde ha förväntat sig uteblev. Han svarade inte:

– Vi kan nu förvänta oss färre terrorbrott i vårt land.

I stället svarade han:

– Fler kommer att lagföras.

Det var ett osedvanligt ärligt svar från en minister.Han konstaterar att den nya lagen kommer att skapa (ny) brottslighet. Den kommer att skapa arbete för polis och domstolsväsende. Men han utlovar inte någon reduktion av antalet terrorbrott. Varför inte?

Det enkla svarat är nog att denna lag inte har stöd i någon som helst evidens. Man kunde tycka att detta är en brist. Om den inte reducerar antalet terrorbrott – eller snarare innebär att vi får färre terrorbrott med den än vi skulle ha fått utan den – så är den ett slag i luften. Ja, värre, en direkt skadlig lag.

Varje skattebetalare har anledning att oroa sig. Varför spendera skattemedel på en lag som skapar ny brottslighet, mer arbete för polis och domstolsväsende, om den inte också leder till ökad rättstrygghet (lägre risk för att drabbas av ett terrordåd).

Det är en lag som förstör den svenska föreningsfriheten, minskar demokratin, ökar brottsligheten, ökar belastningen på polisen och rättsväsendet och innebär ingen minskad risk för terrorism. det finns faktiskt inte ett enda argument för den nya lagen mot medlemsskap i en terroristorganisation.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Olof Larsson

  Makthavare har i alla tider genom LAGEN trott sig kunna styra den mänskliga tanken. Varje uttryck, kan t.ex. vara skrifter eller organisatoriska sammanslutningar, för tankar som inte får tänkas förbjuds varpå det kommer på rättsvårdande myndigheter att upprätthålla ordningen. I diktaturer – från höger till vänster – blir upprätthållandet mycket explicit. I stater med politisk demokrati blir det hela mer subtilt, upprätthållandet sker inom rättssamhällets gränser där tolkningarna överlåts till domstolar, som har att sätta praxis utifrån – inte med nödvändighet eller självklarhet tydlig – LAGSTIFTNINGEN.

  I allt detta och hela vårt politiska etablissemang, med Johansson i spetsen, finns det något man glömmer. Våldshandlingar – av alla de slag terrorrelaterade eller inte – likväl som medhjälp till våldshandlingar är redan förbjudna i LAGEN. Det är detta som borde vara rättssamhällets fokus inte att öka en redan komplex situation och på ett redan ansträngt rättsväsen lägga uppgiften att i praktik definiera begreppet ”terrororganisation”. En uppgift, som dessutom, förmodligen är såväl omöjlig som övermäktig då de som tänker de förbjudna tankarna alltid kommer att hitta nya vägar att utbyta sina åsikter.

 • Marlene Olsson

  Jag tror regeringen är skrämda av grupper som NMR, men också AFA. Dessa vill man säga är lika farliga, att dom är ett hot mot demokratin. Och så förbjuder man. Jag tror regeringen ser på NMR och AFA på samma sätt. Man anser att båda grupperna är terroristgrupper. Men jag kan ha fel. Kanske är det IS man tänker på. Det är väl en riktig terroristgrupp. I den bermörkrlsen att den ger sig på vanligt folk och avrättar dom. Etc. IS är ett hot mot hela världen, men håller väl på att bekämpas nu. NMR och AFA ger sig på varandra. Men vanligt folk kan komma i kläm, tex barnfamiljerna i Kärrtorp. Då fungerade ju AFA som ett skydd till barnfamiljerna mot nazisterna inför en handfallen polis. Men regeringen vill likställa dessa grupper ändå. Och uppdrag granskning pratade om som dom sa det sk goda våldet i vänstern . Det verkar ju inte vara helt lätt som sagt detta. Vilka menar regeringen är terroristgrupper?

 • CPP är ju märkligt. De har ju en tid nu varit allierade med regeringen på Filippinerna. Den största organisationen på Mindanao som både är fiende med regeringen och med CPP är RWP (SP:s systerorganisation). De finns inte på listan, men de finns nog på USA:s lista. Ledarna kan inte resa fritt i världen osv. Hur blir det för oss som stöder dem?

  PFLP är sannolikt ett större problem för svenskt vidkommande än Hamas.

  Sen är ju listan elvis inaktuell med flera icke-existerande organisationer.

  • Olof Larsson

   ”Hur blir det för oss som stöder dem?”

   Jo, en lag skulle kunna ge mycket märkliga följder. Om man även ingriper icke formaliserade relationer som ”att-sympatisera-med” lär man ge sig ut på de halaste av isar men om man vågar sig så långt återstår att se och är nog ändå inte särskilt troligt, dock osvuret är bäst.

   ”Sen är ju listan delvis inaktuell med flera icke-existerande organisationer.”

   EU’s byråkratiska kvarnar mal långsamt, senaste lista är senast uppdaterad så sent som den 4/8 2017. Hittade det formella ursprungsdokumentet:
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN