Operation Mellerud – kriminellt nätverk slogs ut tack vare effektiv myndighetssamverkan

Två narkotikaärenden ledde till ett grovt kriminellt nätverk finansierat av omfattande narkotika- och ekonomisk brottslighet. Nästan fyra år senare har en myndighetsgemensam insats renderat en stor mängd beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff.

Sedan slutet av 2016 har Operation Mellerud pågått. Insatsen påbörjades genom ett samarbete mellan Malmöpolisen och Tullverket Malmö. I juni 2017 fattade polisens Operativa råd beslut om extra resurs och kompetensförstärkning till insatsen som har genomförts med en rad olika myndigheter. Bland annat Tullverket, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Skattverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

Arbetet startades när polisens underrättelsetjänst och Tullverkets motsvarighet identifierade att det bedrevs två narkotikaärenden parallellt där delvis samma misstänkta personer med liknande brottsmisstankar förekom.

– Syftet med insatsen var att påverka den eskalerande våldsbrottsligheten vi såg i Malmö 2016 vilken bedömdes ha utgångspunkt i narkotikahanteringen, säger Martin Lejestrand, insatschef i Operation Mellerud, i ett pressmeddelande.

Genom insatsen, som inledningsvis och främst drevs av Polismyndigheten och Tullverket, insåg utredarna snabbt att i de pågående ärendena fanns kopplingar till ett kriminellt nätverk med en komplex konstellation med omfattande finansiella operationer.

– Vi misstänkte ganska snart att de vinster som gjordes från narkotikahandel användes för placering i fastigheter och liknande samt fördes ut ur landet, säger Martin Lejestrand.

Flera brott med koppling dels till varandra men även till en bostadsrättsförening i Rosengård, Malmö uppdagades. Föreningen har under åren 2015-2017 lånat mångmiljonbelopp och anlitat företag med kopplingar till bland annat grov ekonomisk brottslighet. Däribland Pappoo Nordic AB, Merb Enterprise Ltd UK och Xenon Vikaria AB:

Enligt förundersökningens gärningsbeskrivning handlar det om betalningar från HSB Brf Ida på totalt 66 miljoner kronor. Beloppet härrör från brott under åren 2015, 2016 och 2017, och har omsatts på ett konto tillhörande Merb Enterprise Limited UK.

[…]

I maj 2017 ska drygt 8,9 miljoner kronor sedan ha förts över, från Merbs konto till bolagets företrädares privatkonto i samma bank. Samma dag som beloppet debiterades, som “Lån från närstående personer”, köpte han en fastighet i Malmö för 9,75 miljoner kronor. Under kvartal tre samma år upprättades en verifikation till Merbs bokföring, där företrädaren uppgivit att han betalat bolagsfakturor på 10,8 miljoner kronor med privata medel.

[…]

Av förundersökningen framgår även att Merb gjort betalningar på över 19 miljoner kronor till ett aktiebolag kallat Xenon Vikaria, som enligt näringslivsregistret bedrivit restaurangverksamhet. Men av de momsdeklarationer som bolaget lämnat in framgår inte några inköpta tjänster från företag i Sverige eller EU. Enligt domen har Merb tagit in falska leverantörsfakturor i sin bokföring, som ser ut att komma från bland andra Xenon, som gick i konkurs sommaren 2016. En del av fakturorna ska även ha betalats in till restaurangbolaget efter att konkursen ägt rum.

På förmiddagen den 13 augusti dömdes Merbs företrädare för skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll, till två och ett halvt års fängelse och fem års näringsförbud. Domen meddelades i Malmö tingsrätt. Straffvärdet för de brott han dömts för motsvarar egentligen, enligt tingsrättens mening, fängelse i tre år. Detta har man dock valt att förkorta med hänsyn till tiden han suttit häktad med restriktioner, och vilka konsekvenser näringsförbudet kommer att innebära för honom.

Dock friades Merbs företrädare från åtalspunkten grov näringspenningtvätt och för ett fall av skattebrott.

Personer i bostadsrättsföreningens dåvarande styrelse har bland annat dömts för grov ekonomisk brottslighet, trolöshet mot huvudman och mutbrott. Händelsen har i media beskrivits som den största plundringen någonsin av en svensk bostadsrättsförening. Utredningen i denna del bedrevs av Ekobrottsmyndigheten.

Brottsligheten hade sin utgångspunkt i Malmö men har haft förgreningar både nationellt och internationellt. Insatsen har renderat i ett stort antal fällande domar gällande bland annat narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, bedrägeri med mera.

Flera av personerna med betydande roll i det kriminella nätverket har antingen lämnat landet och/eller avtjänar fängelsestraff. En person var internationellt efterlyst men greps nyligen i Dubai, Amir Mekky. Hans bror Fahkry Mekky som sitter häktad i Spanien ska också höra till de inblandade i det nätverk som slogs ut av Operation Mellerud liksom två andra brödrapar. I ett av de andra brödraparen var Atto Qasim en av bröderna och i det tredje brödraparet ska Mohammed Ali Mohammad vara en av bröderna. Qasim är död efter att han mördats i Stockholm.

Bröderna Mekky ska regelbundet ha träffat bostadsrättsföreningens ordförande och en dansk byggföretagare. Den danske byggföretagaren, Nick Ingelbrigtsen, dömdes i Danmark till tio års fängelse för grova narkotikabrott. Även Naief Adawi som utsattes för ett mordförsök där istället hans fru Karolin Hakim mördades ingick i det nätverk som slagits ut. Även ett planerat mord på en annan person förekommer i sammanhanget. Ingen dömdes dock för det brottet.

– Ett flertal av de individer som varit målpersoner i insatsen, antingen direkt eller indirekt, har varit en stor bidragande faktor inom den grova kriminaliteten i Malmö. Individer som funnits i insatsen har även varit misstänkta i flera av de mordutredningar som bedrivits i Malmö, säger Martin Lejestrand.

Operation Mellerud har resulterat i beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff samt ett stort antal fällande domar gällande bland annat narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, bedrägeri med mera.

– Personligen är jag mycket nöjd med resultaten, där Tullverket har haft en drivande och mycket viktig del i utfallet, säger Erik Friberg från Tullverket, i ett pressmeddelande. Särskilt nöjd är jag med att resultaten visar att vi gemensamt mellan myndigheterna kan jobba effektivt och göra det svårt för kriminella.

Totalt beslagtogs 600 kilo cannabis, cirka 6 kilo kokain och cirka 200 kilo amfetamin. Sammanlagt kunde 27 personer i Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping dömas till totalt över 100 års fängelse. De dömde bl.a. för fem narkotikabrott, medhjälp till försök till mord, medhjälp till mord, tre fall av synnerligen grovt narkotikabrott, sju fall av grovt narkotikabrott, brott mot vapenlagen, grovt penningtvättbrott och flera fall av grovt bidragsbrott.

Kronofogden utmätte cirka 25 miljoner kronor och Skatteverket gjorde skattehöjningar och skattetillägg på totalt 69,4 miljoner kronor varav bostadsrättsföreningen Ida stod för 23,4 miljoner. En tidigare advokat dömdes till sju års fängelse efter att ha lånat 350 miljoner kronor på felaktiga grunder.

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!