Bästa och nyttigaste fisken att äta

Den mest miljövänliga, mest klimatvänliga och nyttigaste fisken att äta är fet fisk som lever i stim, så kallad pelagisk fisk. Feta pelagiska fiskar är exempelvis sill, makrill, skarpsill, ansjovis, sardin och hästmakrill (taggmakrill).

Sill. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Andra feta och nyttiga fiskar är laxfiskar som lax, öring och siklöja. De är dock inte lika klimatvänliga som de pelagiska stimfiskarna.

Sill, makrill och skarpsill fiskas i svenska vatten, skarpsill och sill i både Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Sill fiskas även i Nordatlanten, makrill i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten.

Genom att fisken är fet är den också full med viktiga ämnen. Fet fisk är mycket nyttigare än exempelvis nötkött, fläskkött, kyckling och ägg. Dessutom är den klimat- och miljövänligare. Klimatvänligare för utsläppen av växthusgaser är mycket små beroende på låg bränsleförbrukning per fångad mängd fisk och miljövänligare för att de redskap som används vid detta fiske (flyttrål och snörpvad) hör till de miljövänligaste fiskeredskapen då de inte rör havet botten. Det handlar om det storskaliga pelagiska fisket som alltså är Sveriges miljövänligaste fiske.

S 264 Astrid. En mycket klimat- och miljövänlig fiskebåt. Bild: Bandholm Skibsbilleder

GG 32 Tristan. En inte lika klimat- och miljövänlig fiskebåt.

Idag säljs dock mycket av det som det storskaliga pelagiska fisket fångar till fiskmjölsindustrin. Det finns två huvudsakliga anledningar till det. Att efterfrågan saknas är den viktigaste vilket gäller skarpsill och hästmakrill oavsett var den är fiskad samt sill/strömming från Östersjön. Det andra problemet är att sill/strömming i Östersjön innehåller så höga halter av miljögifter att Livsmedelsverket avråder från en omfattande konsumtion. Sill från andra hav än Östersjön och makrill används uteslutande till konsumtion. Även lax från Östersjön innehåller höga halter av miljögifter. Odlad lax är däremot giftfri.

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!