Dödsfallen i covid-19 kraftigt underrapporterade i många länder

En undersökning gjord av Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) i Seattle, USA, uppger att antalet rapporterade dödsfall i många länder bara är en bråkdel av antalet verkliga dödsfall. I Ryssland är det verkliga antalet dödsfall (593 000) nästan 6 gånger fler än det rapporterade (109 000). I USA är det verkliga antalet dödsfall 905 000 medan det rapporterade antalet dödsfall är 574 000. I Egypten är antalet dödsfall i covid-19 mer än 10 gånger så många som antalet rapporterade dödsfall.

Sammantaget gör detta att det totala antalet dödsfall i covid-19 i hela världen skulle vara dubbelt så högt som det rapporterade antalet dödsfall och därmed har covid-19 inneburit fler dödsfall i antal än influensan 1957-58 (asiaten). Vilket dock innebär att covid-19 har varit mindre dödligt än asiaten då befolkningen på jorden är mycket större idag. Så här långt, pandemin är ännu inte över.

Flest dödsfall i covid-19 i de 20 värsta länderna, mars 2020­ – mars 2021, enligt IMHE 

Land Antal dödsfall i covid-19 Rapporterade dödsfall i covid-19
USA 905 289 574 043
Indien 654 395 221 181
Mexico 617 127 217 694
Brasilien 595 903 408 680
Ryssland 593 610 109 334
Storbritannien 209 661 150 519
Italien 175 832 121 257
Iran 174 177 72 906
Egypten 170 041 13 529
Sydafrika 160 452 54 390
Polen 149 855 68 237
Peru 147 765 62 739
Ukraina 138 507 46 737
Frankrike 132 680 105 506
Spanien 123 786 85 365
Tyskland 120 729 83 256
Indonesien 115 743 45 938
Japan 108 320 10 390
Rumänien 87 649 28 382
Kazakhstan 81 696 5 620

 

Siffrorna från IMHE är dock något märkliga och bör kanske tas med en stor nypa salt. Med de beräkningsmetoder som IMHE använder kan det inte bli så exakt tala som IMHE använder i sin tabell. Det gör att redovisningen av beräkningarna känns osäkra och orimliga.

Underskattningen av antalet dödsfall uppges i undersökningen vara högst i forna Sovjetstater, Indien, Japan och Afrika där många länder underskattat antalet dödsfall i covid-19. Obefintlig eller obetydlig underskattning uppges finnas på Grönland, större delen av Västeuropa, Nya Zeeland, Australien, Kina, Thailand, Argentina. Uruguay, delar av Brasilien, Colombia och delar av USA.

Dödligheten i covid-19 är enligt rapporten högst i Ryssland och andra forna Sovjetstater, Östeuropa, Sydamerika, USA och Mexico, Västeuropa, Sydafrika, Mellanöstern och Japan. I Sydostasien och på Grönland är den lägst följt av Australien, Nya Zeeland, de tropiska delarna av Afrika och delar av Indien.

Av de 20 länder som enligt IMHE haft den högsta dödligheten per 100 000 invånare återfinns 18 stycken i forna Sovjet eller Östeuropa. Av de 12 länder som haft en dödlighet på över 400 personer per 100 000 invånare återfinns 10 i det forna Sovjet eller Östeuropa. Den allra lägsta dödligheten återfinns enligt rapporten i Vietnam som har 0,1 dödsfall per 100 000 invånare.

De låga dödstalen i Afrika beror troligen främst på att befolkningen är genomsnittligt mycket ung. Den låga dödligheten återfinns på öar kan förklaras med att det handlar om just öar som är lätta att isolera, men den låga dödligheten i Sydostasien och Kina är mer svårförklarlig om det inte är så att befolkningen i området har en viss immunitet på grund av Sars som ju orsakades av ett virus, Sars-Cov, som liknar det virus som orsakar Covid-19, Sars-Cov-2.

Läs mer om covid-19