Hemtjänstmaffian – Gertrud Care AB

Hemtjänstmaffian är en bok av Malin Klingberg Hjort och Karl Martinsson. Den handlar om den privata svenska hemtjänsten och hyr mycket fiffel och fusk som förekommer i denna. Det mesta som tas upp i boken motsvara av tidigare artiklar i tidningarna Arbetet och Kommunalarbetaren.

Ett företag som de skrivit om i sina artiklar och även namngett är Gertrud Care AB. Men detta bolag återfinns inte i boken. Sommaren 2019 nekades Gertrud Care AB tillstånd för hemtjänstverksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som beviljar tillstånden menade att det framkommit allvarliga brister i verksamheten i flera kommuner. Dessutom menade de  att företaget har misskött sig ekonomiskt och dragit på sig flera revisorsanmärkningar. Företrädare för bolaget ska även ha misskött sig ekonomiskt i andra företag.

Felaktiga löner

I maj 2019 anklagades företaget av flera anställda för att inte ha betalt ut korrekta löner. SVT Blekinge gjorde ett reportage där flera tidigare anställda intervjuades:

SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med flera tidigare anställda på hemtjänstföretaget Gertrud Care i Karlskrona. De ger alla samma bild – hur vårdbolaget systematiskt har låtit bli att betala ut den lön som de arbetat för. De säger alla att de har förlorat tiotusentals kronor.

– Det kan vara storhelger då man bara fått hälften av det man ska ha betalt, eller kvällar då det fattats ob-tillägg. Inte vid någon lön har jag fått ut pengar för alla de timmar jag har jobbat. För mig är det ungefär 45 000 kronor som de inte betalat ut.

Problemen med felaktiga löner ledde till att Kommunal påbörjade förhandlingar med företaget i frågan. Företaget förnekade att de skulle ha betalat ut felaktiga löner:

När SVT Nyheter Blekinge når Gertrud Wieselblad, vd för Gertrud Care, tillbakavisar hon kritiken från den tidigare hemtjänstpersonalen.

– Vi vill dementera det här. Tjänstgöringsrapporten måste vara korrekt ifylld. Det finns anställda som lämnar in rapporter som vi hittar fel i. Där har vi en skyldighet att se till att allt blir rätt och ge ut det på nästa lön, säger Gertrud Wieselblad.

Dessutom ska de ha fuskat med tidsredovisning och arbetstider i Karlskrona kommun. I Karlskrona fråntogs också företaget rätten att få dela ut medicin. I Kalmar anklagades bolaget för att ta betalt för tid som det inte arbetats. 2018 fick bolaget också kritik av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljöarbetet.

Inget tillstånd

I november 2018 sa Kristianstads kommun upp avtalet med företaget. I slutet på maj 2019 hävde Karlskrona kommun också sitt avtal med Gertrud Care. Företaget hade då kvar avtal med Kalmar, Ronneby, Mörbylånga, Torsås och Mönsterås kommuner. I och med att Ivo sedan nekade företaget tillstånd blev de tvungna att avveckla även dessa verksamheter. Något som ledde till att Gertrud Care AB, dess systerbolag 2 Sjuksystrar AB och moderbolag Södra Sveriges Entreprenad AB gick i konkurs.

Bolagets ägare Gertrud Wieselblad menade i tidningen Sydöstran att Karlskrona kommun bedrev en ren vendetta mot henne och att det inte fanns någon grund för deras hävning av avtalet:

– Jag tycker att det är ett mycket dåligt agerande av kommunen och jag ser det som en personlig vendetta mot mig. Man vill förgöra de privata utförarna i kommunen och Gertrud Care är först. Kritiken mot Gertrud Care är inte korrekt. Det som både förvaltningschef och nämndsordföranden säger om brister i registrering av utförda insatser, fakturering och gällande personalens utbildning stämmer inte med den bild som jag har. Däremot kan jag säga att kommunen använder sig att ett digitalt system för registreringen av utförda insatser och detta fungerar inte alltid. Vi har sagt till vid upprepade tillfällen att systemet har dessa brister.

Bolaget bedrev också arbete med RUT- och ROT-tjänster innan konkursen.

Det verkar för mig mycket märkligt att Gertrud Care AB inte nämns i boken. Av företagen som nämns i författarnas tidningsartiklar är det ett av få nämnda företag i som ägs av en svensk person utan invandrarbakgrund. Det är också ett av mycket få bolag som nämns i tidningsartiklarna och som inte nämns i boken. Det är inte utan att en undrar om dessa två saker hänger ihop.

Idag äger Gertrud Wieselblad bolaget Humilem Team AB som bl.a. sysslar med samma typ av verksamhet som de konkursade bolagen.

Läs också:

Andra källor: Mira Klingberg Hjort & Karl Martinsson, Hemtjänstmaffian, 2021

Köp boken Hemjänstmaffian från Adlibris

Köp boken Hemtjänstmaffian från Bokus