Tyska staten har visat hur gängbrottslighet skapas

Under och efter inbördeskriget i Libanon flydde många från Libanon till Tyskland, Sverige och Nederländerna. De som flydde var till stor del från minoriteter i Libanon. Många var mhallami (mardelli) och palestinier. I Tyskland fick de stanna tillfälligt men fick inga uppehållstillstånd, varken tillfälligt eller permanent. De hade därför inte rätt att arbeta och deras barn hade inte rätt till skolgång i Tyskland.

De var alltså omöjligt för dem att försörja sig på lagligt vis och familjerna isolerades från det tyska samhället. Men kvar i Tyskland blev de. Och de behövde leva. Det behövde äta. De kunde endast skaffa sig en försörjning genom brottslig verksamhet och tiggeri. Nåt legalt sätt fanns inte på grund av den tyska statens politik gentemot dessa libanesiska flyktingar. De skapade ett parallellsamhälle med en omfattande svart ekonomi, företagande via bulvaner och släkten som trygghet.

Parallellsamhälle

Det var inte heller främmande för dessa grupper av människor. De hade levt på samma sätt i Libanon. De flesta mhallami och palestinier i Libanon hade inte uppehållstillstånd där och inget medborgarskap. Redan där levde de i ett parallellsamhälle. Att göra det även i Tyskland var inte svårt.

En del av dem kom också att använda sig av samma sätt att leva i länder där de fick uppehållstillstånd och rätt att arbeta som Sverige, Danmark och Nederländerna.

Det hade blivit ett kulturellt mönster, grundlagt i Turkiet, skapat i Libanon och förstärkt i Tyskland. Mhallamigruppen kände sig och var utesluten ur samhällsgemenskapen sen 100 år tillbaka. I Libanon såväl som i Tyskland. Förvägrade normala demokratiska rättigheter. Förvägrade möjligheten att försörja sig.

Det är grunden till den så kallade klankriminaliteten i Tyskland. Det är därför gängbrottsligheten är så utbredd bland mhallami-minoriteten och palestinier i Tyskland som härstammar från Libanon. Den tyska statens beslut banade vägen för denna brottslighet, för klankriminalitet och gängbrottslighet.

Tyska staten har visat hur gängkriminalitet skapas. Alla borde ta lärdom av det.

Läs mer: