De största svenska elbolagen

Omsättningsmässigt är Vattenfall AB förstås i en klass för sig när det gäller antal anställda och omsättning i Sverige. Norska statens Statkraft AS såväl som finska statens Fortum Oyj har flera dotterbolag i Sverige.

Fortum och Statkraft är bara aktiva inom produktionsområdet och Eon inom elhandel, elnät och produktion. Ellevio driver enbart elnät medan OX 2  och Eolus Vind projekterar och opererar vindkraft. Energi Försäljning Sverige AB och Switch Nordic Green AB sysslar enbart med elhandel. Övriga bolag sysslar med i stort sett alla led när det gäller elproduktion och försäljning.

Omsättning svenska energiföretag (el och värme) 2020, namn, miljoner SEK, ägare
 1. Vattenfall AB, 162 999, Svenska staten
 2. Fortum Sverige AB, 8 600, Finska staten
 3. Eon Sverige AB, 8 568, RWE 15%
 4. Ellevio AB, 6 866, Tredje AP-fonden (20%), Folksam (17,5%), Första AP-fonden (12,5%) och kanadensiska OMERS Infrastructure (50%).
 5. Stockholm Exergi AB, 6 777, Stockholms kommun
 6. Göteborg Energi AB, 5 636, Göteborgs kommun
 7. OX 2, 5 201, Thomas von Otter och Johan Ihrfelt
 8. Tekniska Verken i Linköping AB, 5 155, Linköpings kommun
 9. Svenska Kraftnät, > 5 000, Svenska staten
 10. Skellefteå Kraft AB, 3 486, Skellefteå kommun
 11. Kraftringen AB, 3 219, Lunds kommun
 12. Mälarenergi AB, 3 093, Västerås kommun
 13. Sydkraft Hydropower AB (Uniper), 3 048, Finska staten via Fortum/Uniper
 14. Eolus Vind AB, 2 591, Bengt Gustaf Johansson, Hans-Göran Stennert, Åke Johansson och Hans Johansson
 15. Öresundskraft AB, 2 561, Helsingborgs kommun
 16. Energi Försäljning Sverige AB, 2 301, ägt av danska kooperativ
 17. Switch Nordic Green AB, 1 474, Norska staten och norska kommuner
 18. Jönköping Energi AB, 1 393, Jönköpings kommun
 19. Umeå Energi AB, 1 349, Umeå kommun
 20. Statkraft Sverige AB, 1 275, Norska staten
 21. Luleå Energi AB, 1 086, Luleå kommun

Källa: allabolag.se

Elproduktion

I Sverige äger och driver Vattenfall  kärnkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk, fjärrvärmeverk som eldas med sopor eller biomassa, lokala och regionala elnät. Det näst största bolaget Fortum (inkl. Uniper) driver och äger kärnkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk, fjärrvärmeverk och äger andelar i andra kärnkraftverk.

Statkraft äger och driver vattenkraftverk och vindkraftverk och det gör Jämtkraft också. Jämtkraft driver också ett regionalt elnät vilket också Skellefteå Kraft AB gör. Det sistnämnda bolaget äger och driver också vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk samt äger också andelar i kärnkraftverk och driver ett regionalt elnät.

Holmens Energi äger vattenkraftverk, vindkraftverk och andelar i vattenkraftverk och vindkraftverk medan Tekniska Verken i Linköping äger vattenkraftverk och fjärrvärmeverk. Eon  och äger fjärrvärmeverk, solenergi och vindkraftverk medan Stockholm Exergi och Mälarenergi äger fjärrvärmeverk.

Produktionsmässigt är de två i särklass största koncernerna Vattenfall och Fortum/Uniper.

Elproduktion per år, namn, GWh
 1. Vattenfall, > 70 000
 2. Fortum/Uniper, 65 000
 3. Statkraft, 7 000
 4. Skellefteå Kraft, 3 600
 5. Eon
 6. Stockholm Exergi
 7. Jämtkraft, 1 700
 8. Göteborg Energi, 1 300
 9. Holmens Energi, 1 200
 10. Tekniska Verken, 800
 11. Mälarenergi, 700

Källor: Företagens hemsidor

Elnätet

Stamnätet eller transmissionsnätet som det numera heter drivs av Svenska Kraftnät som är ett statligt verk.

E.on Energidistribution AB är det största elnätsbolaget och de driver elnät i Västernorrland, Jämtland och Medelpad samt i Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne och södra Halland. Dessutom några i Uppland och ett i Närke och Västmanland.

På andra plats återfinns Ellevio AB som har elnät i Hälsingland, Dalarna, Västmanland, Värmland, Närke, Västergötland, Bohuslän och norra Halland såväl som i Stockholmstrakten.

Vattenfall Eldistribution AB är det tredje bolag i storleksordning. De driver en mängd nät i Lappland, Norrbotten och Västerbotten samt i Uppland, Västmanland, Södermanland och Östergötland, Västergötland och Dalsland.

Skellefteå Kraft Elnät AB har elnät i Västerbotten och Lappland medan Jämtkraft Elnät AB driver elnätet i större delen av Jämtland. Tekniska Verken i Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB driver ett nät runt Linköping och Katrineholm.

Göteborg Energi Nät AB har ett elnät i större delen av Göteborgs kommun. Mälarenergi Elnät AB har ett större nät i södra Västmanland. Jönköping Energi Nät AB driver elnät i Jönköpings och Grännatrakten och Borås Energi Nät AB i ett område kring Borås. Öresundskraft AB driver flera elnät i nordvästra Skåne.

Sveriges största elnätsbolag, namn, antal kunder
 1. E.on Energidistribution AB, 1 000 000
 2. Ellevio AB, 930 000
 3. Vattenfall Eldistribution AB, 900 000
 4. Göteborg Energi Nät AB, 270 000
 5. Skellefteå Kraft Elnät AB < 180 000
 6. Öresundskraft AB, 125 000
 7. Tekniska Verken, 100 000
 8. Mälarenergi Elnät AB, 100 000
 9. Jämtkraft Elnät AB, 63 000
 10. Jönköping Energi Nät AB, 53 000

Källor: Företagens hemsidor

Elhandel

Till slut finns det också elhandelsbolag som säljer el över hel landet oberoende av om de har ett elnät eller inte eller om nån annan äger nätet. GodEl, Switch Green Nordic, Energi Försäljning Sverige, Stockholms Elbolag och Borås Elhandel bedriver enbart elhandel.

Sveriges största elhandelsbolag (2020), namn, antal kunder
 1. Fortum, 900 000
 2. Vattenfall, 874 000
 3. Eon, 700 000
 4. Jämtkraft, 285 000
 5. Göteborg Energi, 280 000
 6. Bixia (Tekniska Verken), 215 000
 7. Skellefteå Kraft, 181 000
 8. Telge Energi, 179 000
 9. GodEl, 130 000
 10. Mälarenergi, 127 000
 11. Kraftringen, 120 000
 12. Öresundskraft, 100 000
 13. Mölndal Energi, 93 000
 14. Varberg Energi/Viva, 72 000
 15. Nordic Green Energy, 67 000 (Switch Green Nordic)
 16. Energi Försäljning Sverige, 63 000
 17. Stockholms Elbolag, 60 000
 18. Borås Elhandel, 55 000
 19. Jönköping Energi, 50 000

Källa: VAInsights

Läs mer: