Vindkraftens ägare och förvaltare

En stor affär har gjorts av att den kinesiska staten äger en mängd vindkraftverk i Sverige. Men det är lite av en storm i ett vattenglas. Kontrollen av vindkraften och vindkraftverken ligger inte hos ägarna utan hos de som driver dem. De som äger vindkraftverk är i huvudsak finansiärer som istället för att låna ut pengar till de som bygger och driver dem istället gör en rent finansiell investering på kort sikt som syftar till hög och kortsiktig avkastning.

De flesta investerarna i vindkraft är därför också riskkapitalbolag av olika slag. En del av dessa riskkapitalbolag är statliga företag, en del är rena private equityföretag, en del är banker och andra är pensionsförvaltare. Dessa företag blandar sig i allmänhet inte i driften av vindkraften utan är bara intresserade av den kortsiktiga avkastning de kan få på sin investering. Kontrollen över vindkraftsanläggningarna ligger därför hos dem som driver kraftverken.

Driften av vindkraftverken

Driftbolagen är sådana företag som Vattenfall Vindkraft AB, Fortum, RWE Renewables Sweden AB, Renewable Energy Systems Ltd (RES), OX2 AB, Skellefteå Kraft AB, Vasa Vind AB, Arise AB, SR Energy – Scandinavian Renewable (tidigare Stena Renewable), Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Eolus Vind AB, VKS Vindkraft Sverige AB (PNE Group), Enercon, Windspace, BayWa Re Nordic AB, Statkraft, Rabbalshede Kraft, och Fred. Olsen Renewables.

När det gäller projekterings- och förvaltningsföretagen så förvaltar Eolus Vind AB vindkraft åt investerare som bland annat Munich Re, ewz, Commerz Real, Aquila Capital och KGAL, OX2 åt CGN, Hermes, IKEA, Allianz, Octopus Renewables, Aquila Capital, Frontavis och Ardian, RES åt Mirova, Enercon åt TRIG och EIPP, Svevind åt Luxcara, GE Capital, CGN och Hermes, BayWa Re åt SUSI Partners och Taaleri Energia, Vasa Vind åt APG samt Arise åt Blackrock, Green Investment Group, TRIG och InfraRed samt Windspace åt InfraVia .

Även elproduktionsbolag förvaltar vindkraftverk åt investererare. Holmen Energi åt Prime Capital, RWE Renewables åt Credit Suisse.

Sveriges största vindkraftparker, existerande, under byggnation och tillståndsgivna, namn, län, installerad effekt i MW, ägare, förvaltare
 1. Önusberget (Markbygden etapp 3), Norrbotten, 753, Luxcara, W3 Energy
 2. Markbygden ETT / North Pole, Norrbotten, 644, CGN & GE Capital (75/25), W3 Energy
 3. Nysäter (Hästkullen och Björnlandshöjden), Västernorrland, 475, Credit Suisse & RWE (80/20), RWE Renewables
 4. Maximus (Markbygden – fas 2) MB South, Norrbotten, 400, EIPP, Enercon
 5. Björnberget, Västernorrland, 372, Prima Capital & Enlight, RES Renewable
 6. Valhalla (Tönsen & Åmot-Lingbo), Gävleborg, 357, CGN & Hermes (80/20), OX 2
 7. Blakliden & Fäbodberget, Västerbotten, 353, Vattenfall & PKA &Vestas (40/30/30), Vattenfall Vindkraft
 8. Åskälen-Österåsen, Jämtland, 288, APG, Vasa Vind
 9. Åndberget, Jämtland, 265, Ardian, OX 2
 10. Maximus (Markbygden – fas 2) MB North, 260, Credit Suisse & EIPP (85/15), Enercon
 11. Stor-Skälsjön, Västernorrland, 250, Hydro Rein och Eolus (49/51), Eolus Vind
 12. Blaiken, Västerbotten, 248, Skellefteå Kraft, Skellefteå Kraft
 13. Ranasjö- och Salsjöhöjden, Västernorrland, 242, TRIG & Infra Red, Arise
 14. Överturingen-Lästerhöjden & Storflötten, Västernorrland, 235, Green Investment Group, Arise
 15. Skaftåsen, Jämtland, 231, Foresight, KLP, Arcano, BAE och Polhem Infra, Arise
 16. Tvinnesheda-Badeboda, Kronoberg, 202, SR Energy, SR Energy
 17. Maximus (Markbygden Etapp 2 ”MB South”), 200, EIPP Gmbh, Enercon
 18. Björkvattnet, Jämtland, 175, InfraVia Capital Partners, Windspace
 19. Ersträsk (Markbygden fas 2), Norrbotten, 168, EIPP, Enercon
 20. Stavro Blodrotberget, Västernorrland, 164, Prime Capital, Holmen Energi
 21. Kråktorpet, Västernorrland, 163, CGN & Hermes (80/20), Eolus Vind
 22. Åby-Alebo, Kalmar, 155, SR Energy, SR Energy/Statkraft
 23. Lehtirova / Thor, Norrbotten, 148, CGN & Hermes (80/20), OX 2
 24. Blåbergsliden, Västerbotten, 143, Holmen Energi, Holmen Energi
 25. Hocksjön, Jämtland, 131, Jämtkraft & Persson Invest (75/25), Jämtkraft
 26. Bäckhammar (Norra & Södra), Värmland, 130, KGAL, Eolus Vind
 27. Liden (Brattmyrliden & Åliden), Västernorrland, 121, Falck Renewables, Falck Renewables
 28. Svartnäs, Dalarna, 115, BlackRock, Arise
 29. Picasso (Målarberget), Västmanland, 113, Enlight, VKS Vindkraft
 30. Lillgrund, Skåne, 110, Vattenfall AB, Vattenfall Vindkraft
 31. Högaliden, Västerbotten, 105, Fred Olsen Renewables, Fred Olsen Renewables
 32. Sten-Kalles grund, Värmland, 100, Downing & Cloudberry (80/40), Rewind Offshore AB

Observera att ägandet i vindkraftverk och vindkraftverk ändras regelbundet. Uppgifter kan därför snabbt bli inaktuella.

Största bolag, installerad effekt i kontrollerade vindkraftsparker och vindkraftverk (existerande anläggningar och planerade intill 2023)
 1. W3 Energy, 1 600
 2. Arise, 1 489
 3. Eolus Vind,1 428
 4. OX2, > 1 400
 5. Enercon, 1 089
 6. SR Energy, 729
 7. Vattenfall, 690
 8. Statkraft, 546
 9. Vasa Vind, 525
 10. RWE Renewables, 475
 11. RES Renewable, 458
 12. Holmen Energi, cirka 450
 13. Rabbalshede Kraft AB, 416
 14. Skellefteå Kraft, cirka 350
 15. Jämtkraft, cirka 300
 16. BayWa Re, 275
 17. Windspace, 255
 18. Fortum, 226
 19. VKS Vindkraft, 198
 20. Fred Olsen Renewables, 184
 21. Falck Renewables, 131
 22. Rewind Offshore, 100

# Siffrorna är sannolikt i underkant för flera bolag, däribland OX2, då jag har dåliga uppgifter på existerande vindkraftverk och vindkraftsparker. Ibland är det så att projekteringsbolagen och byggbolagen säljer skötseln av anläggningen efter att den blivit klar. Sådan bolag är exempelvis OX2, Arise och Eolus Vind. Det är också regelbundet förekommande att investerarna säljer sina ägarandelar när anläggningen tagits i drift.

Makten över vindkraften

De som har makten över vindkraften är i huvudsak olika elproduktionsbolag och ingenjörsföretag som projekterar och bygger vindkraft. Dessutom enstaka dotterbolag till andra typer av företag. En del av bolagen ingår i stora internationella koncerner. Mycket tyder väl på att makten med tiden alltmer kommer att hamna i händerna på de stora elproduktionsbolagen. När vattenkraften byggdes ut fanns det en mängd bolag som ägde andelar i eller hela vattenkraftverk. Med tiden har antalet bolag blivit färre. Så kommer det att bli också med vindkraftsbolagen.

Läs också: