Septembervåldsvågen är ingen normalitet

Den våldsvåg som Stockholm  och Uppsala plågats av under september är inte på något sätt en normalitet. Utan den beror på att exceptionell situation inom ett kriminellt nätverk där turkiska regeringen dessutom har egna intressen. Våldsvågen startade i Istanbul, Turkiet, av oklar anledning. Men alla inblandade har en koppling till det nätverk som led av Rawa Majid och kallas Nätverk Foxtrot.

Det handlar om en intern konflikt inom ett kriminellt nätverk som redan tidigare var känd för sin förkärlek för våldsamma sätt att lösa konflikter. Den ledande personen på ena sidan av konflikten är den nämnde Rawa Majid som också kallas Kurdiska räven eller Animal. På andra sidan står Ismail Abdo som tidigare var en person som anses ha varit Majids högra hand. Han kallas också Jordgubben eller Dr. Phil.

Rawa Majid som köpte sig ett turkiskt medborgarskap när han satt i häkte då han var internationellt efterlyst av Sverige. Därefter släpptes han direkt. Enligt uppgifter i turkiska och svenska medier beskyddas han av personer i den turkiska polisen och inom Erdogan-regeringen. Det kan illustreras av det bara är personer på motståndarsidan som greps vid en skottlossning mellan två grupper av män i Istanbul.

Erdoganregimens intresse av instabilitet i Sverige

Det faktum att Majid skyddas av mäktiga krafter i Turkiet innebär att han också kan användas för att utföra tjänster för Turkiets räkning. Det ligger i Erdoganregeringens intresse att skapa oro och instabilitet i Sverige för att kunna press ut så mycket eftergifter som möjligt i NATO-förhandlingarna. Ett sätt att göra det är att försvaga Sverige genom att skapa oro och instabilitet.

Det kan göras genom att se till att det sker koranbränningar, genom att sprida falsk information om socialtjänsten och se till att gängen bombar och skjuter. Några bevis för att Erdoganregimen uppmuntrar till eller betalar för skjutningar och sprängningar finns förstås inte men det är förstås ingen omöjlighet att det är så.

Regeringens fascistiska lösningar

Allt detta tyder på att våldsvågen i Stockholm under september beror på speciella och särskilda omständigheter som inte kommer att vara för evigt och inte representerar en ny normalitet. Att ta den aktuella våldsvågen som utgångspunkt för an massa drakoniska åtgärder leder därför ofelbart åt helvete. Åt alldeles fel håll. Åt ett håll som kommer att leda till ökad problem med gängbrottslighet. Det leder till ökade problem med våld när mer normala förhållanden kommer tillbaks vilket självklart kommer att ske.

Regeringen fokuserar helt på rena fascistiska metoder som övervakning av alla överallt, avlyssning av folk som inte ens är misstänkta för brott och hårdare straff. Fascisterna som stöder regeringen, Sverigedemokraterna, vill gå ännu längre. använda militären för att bevaka folk på gatorna, spärra in folk som inte är misstänkta för brott utan bara allmänt misshagliga ur deras synpunkt samt förklara undantagstillstånd och utegångsförbud i områden där det bor många fattiga. Och media sprider beredvilligt denna fascistiska propaganda. Några kritiska röster syns inte till i gammelmedia utan fascisterna får breda ut sig hel oemotsagda,

Regeringens politik kan inte lösa problemen. Den kommer istället att förvärra läget.

Läs mer: